OKTOBER MESEC ROŽNEGA VENCA: Lepo povabljeni v mesecu oktobri k osebni in družinski molitvi rožnega venca, prav tako vabljeni k molitvi pred sveto mašo.

 

SREČANJE Z MISIJONARJEM PEDROM OPEKO: Danes ob 18. uri, vabljeni v Celje k Sv. Jožefu (cerkev) na večer z misijonarjem Pedrom Opeko. Vstop je prost, lahko pa prostovoljno darujete za misijone.

 

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE

V nedeljo je praznik Vseh svetih, ko se še posebej spominjamo naših rajnih. Molitvene spomine za svoje drage rajne lahko napišete na poseben listič, ki ga vzamete v župnijski cerkvi. Listič boste lahko oddali v župnijski cerkvi ali pa osebno v zakristiji in župnišču. Dar, ki ga boste namenili ob tem je prostovoljen.

 

VSI SVETI

V nedeljo je zapovedan praznik Vsi sveti. Zato lepo vabljeni k prazničnemu bogoslužju. Popoldne ob 15. uri bo v župnijski cerkvi molitev po namenu spominov, zatem pa blagoslov grobov. Zvečer ob 18. uri lepo vabljeni k molitvi rožnega venca za naše rajne v župnijsko cerkev.

 

DIAKONSKO POSVEČENJE

V nedeljo, 8. novembra, ob 15. uri, bo v Novi Cerkvi diakonsko posvečenje Gregorja Majcna, ki je v tem letu na pastoralni praksi v naših treh župnijah in bo prihodnje leto posvečen v duhovnika. Prav je, da se diakonskega posvečenja udeležimo tudi mi, zato smo vsi povabljeni. Če bo dovolj prijav bomo šli z avtobusom. Zato se čim prej prijavite.

»MAJNŠA SVEČKA, ZA ČLOVEKA SREČA« SVEČE KARITAS

Ob prazniku vseh svetih in spominu vseh rajnih, ljudje grobove svojih rajnih še drugače uredijo. Ob teh praznikih prižgemo na grobovih sveče. Karitas nas ob tem vabi k akciji »Manjša sveča, za sočloveka sreča«. S tem ko boste kupili sveče Karitas (1€), boste darovali za ljudi v stiski. Sveče so na voljo pri stranskih oltarjih v župnijski cerkvi.

 

MISIJONSKA NEDELJA

Preteklo nedeljo ste za misijone darovali 941,40€. Bog povrni za vaš dar.

 

DAROVANJE ZA OBNOVO NOTRANJOSTI ŽUPNIJSKE CERKVE: Prihodnja nedelja je prva v mesecu, zato bo vaš dar namenjen za obnovo župnijske cerkve.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu oktobru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Prelog, Bobovega, Male Pristave.

 

28. oktober, SIMON IN JUDA TADEJ ( goduje g. župnik Tadej )

Po Jezusovem vnebohodu sta apostola Simon in Juda skupaj oznanjala evangelij. O Simonovem življenju vemo malo zanesljivega. V letu 70, ko naj bi Rimljani začeli oblegati Jeruzalem, je svoje vernike izpeljal iz mesta. Za časa cesarja Trajana pa je nastopilo veliko preganjanje kristjanov in med tem viharjem je leta 107 kot junaški mučenec dal svoje življenje tudi Simon. Juda Tadej naj bi deloval v Mezopotamiji, nazadnje pa v Perziji, kjer je umrl mučeniške smrti. Slednji velja za priprošnjika v skoraj brezupnih zadevah. Simona so za svojega zavetnika izbrali barvarji, drvarji in zidarji.