OKTOBER MESEC  ROŽNEGA VENCA

Lepo povabljeni v mesecu oktobru k osebni in družinski molitvi rožnega venca, prav tako vabljeni k molitvi pred sveto mašo.

 

VEČERNICE PRI SLOMŠKOVI KAPEKI NA PIJOVCIH

Zaradi slabega vremena, bodo večernice pri Slomškovi kapeli na Pijovce prihodnjo nedelj ob 15. uri.

 

DOBRODELNI KONCERT ZA CERKEV SV. JANEZA

Danes ob 15.uri vabljeni v Marijino cerkev na Tinsko, na dobrodelni koncert za cerkev sv. Janeza v Orehovcu, ki je v tako slabem stanju, da je nevarnost zrušitve. Cerkev stoji na meji župnij Zibika in Sv. Štefan. Koncert bosta izvajala Slovenski oktet in Orkester slovenske policije. Lepo vabljeni na dobrodelni koncert.

 

BIBLIČNA SKUPINA: V sredo ob 19.30 uri, vabljeni na biblično skupino.

 

SREČANJE ČLANOV ŽPS: V petek vabljeni člani Župnijskega pastoralnega sveta na srečanje. Ob 18. uri je sv. maša po njej pa srečanje v veroučni učilnici.

 

MISIJONSKA NEDELJA

Prihodnja nedelja je misijonska nedelja. Misijon ni zgolj ena izmed nalog Cerkve, ampak je njeno bistvo. Vsak krščeni je poklican, da s svojimi talenti, darovi in sposobnostmi sodeluje pri misijonskem poslanstvu cerkve. Povabljeni smo, da z molitvijo in darovi duhovnikom, redovnicam in mnogim laikom v misijonih pomagamo, da bodo zmogli izvrševati misijonsko poslanstvo. Misijonska nedelja je največja solidarnostna akcija na svetu. Z molitvami in zbranimi darovi omogoča obstoj in delitev dobrin Cerkvam po vseh kontinentih. Od naše podpore je odvisno delovanje Cerkve v najrevnejših delih sveta. Povabljeni, da z veseljem prispevamo svojo molitev in svoj dar, da se bo veselje Jezusa Kristusa lahko širilo po vsej zemeljski obli. Zato bo vaš dar prihodnjo nedeljo namenjen za misijone.

 

ZAHVALNA NEDELJA PRI SV. LOVRENCU IN BLAGOSLOV TAČKOVEGA KRIŽA

V nedeljo bomo ob 11.30 uri obhajali zahvalno nedeljo pri sv. Lovrencu. Po maši pa bomo blagoslovili tako imenovani Tačkov križ, ki stoji ob cesti proti nekdanji Tačkovi domačiji. Nekoč je tam že stal križ, ki pa ga je zob časa uničil. Sedaj so družne Keglič, Supovec in Ivan Šuc naredili nov križ in ga postavili nazaj. Lepo povabljeni.

 

OBHAJANJE ZAHVALNIH NEDELJ Z DAROM HRANE

Zahvalna nedelja ima svoj pomen v tem, da se vsaj enkrat na leto bolj zavestno spomnimo na to kar smo in kar imamo, da je vse to Božji dar. Obhajanje zahvalnih nedelj je priložnost za zahvalo in hvaležnost, za vse prejete darove in milosti, uspeh pri delu, v šoli, študiju, zdravju pri družini in živini. Žal pa je v naši deželi in v naši okolice vse več ljudi, ki trpijo pomanjkanje osnovne življenjske dobrine, to je hrane. Na župnijsko Karitas se obrača čedalje več ljudi po pomoč. Karitas skuša pomagati in dati toliko kolikor ima.

Zato bi vas povabil k sodelovanju: »MOJ DAR ZAHVALNE NEDELJE«. Kaj to pomeni? Čisto preprosto. V času maš ob zahvalnih nedeljah darujem hrano za ljudi v stiski (to so osnovna živila moka, sladkor, olje, krompir, testenine, mleko, riž, vložena zelenjava, …). Nihče ne bo gledal kaj in koliko je kdo dal, pomembno je le, da to kar imamo delimo s tistimi, ki tega nimajo. Darove boste lahko prinesli v cerkev in jih položil k oltarju. To bo najlepše okrašen oltar, ker bo to vaš dar za ubogega človeka. Lepo povabljeni k sodelovanju pri pomoči sočloveku. Župnijska Karitas bo vse te darove pripravila in jih razdelila potrebnim za ozimnico. Hvala za Vaš dar.

 

MINISTRANTSKO ROMANJE V LJUBLJANO

V soboto, 17. oktobra bomo z ministranti poromali v Ljubljano. Ogledali si bomo stolno cerkev, predstavili nam bodo bogoslovje in obiskali misijonsko vas in misijonarja Pedra Opeka. Ministranti čim prej se prijavite. Odhod avtobusa je ob 8.30 izza Kulturnega doma.

 

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE: Počasi se bliža praznik Vseh svetih in vernih duš, ko se še posebej spominjamo naših rajnih.

Molitvene spomine za svoje drage rajne lahko napišete na poseben listič, ki ga vzamete v župnijski cerkvi. Listič boste lahko oddali v župnijski cerkvi ali pa osebno v zakristiji in župnišču. Dar, ki ga boste namenili ob tem je prostovoljen.

 

OBNOVA NOTRANJOSTI ŽUPNIJSKE CERKVE: Dragi verniki in vsi ljudje dobre volje. Smo v pripravi na obnovo notranjosti  župnijske cerkve.  Prosimo, da po svojih močeh in zmožnostih pomagate pri zbiranju sredstev. Hvala za razumevanje in pomoč. Marija Venebovzeta pa naj nas vodi skozi pripravo na obnovo naše župnijske cerkve. Preteklo nedeljo ste za obnovo darovali 1.541,90€. Bog povrni za vsak vaš dar. Do sedaj smo za obnovo zbrali 28.250€ (od 450.000 )

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu oktobru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Prelog, Bobovega, Male Pristave.