SREČANJE OSTARELIH, BOLNIH IN INVALIDOV NAŠE ŽUPNIJE

Župnijska Karitas vabi vse ostarele, bolne in invalide na srečanje v župnijsko cerkev danes ob 14. uri. Od 13.30 do 14. ure je zbiranje in priložnost za sv. spoved, ob 14. uri bo sv. maša, med njo bo priložnost za bolniško maziljenje, po sv. maši pa pogostitev in druženje. Naprošamo sorodnike, da omogočite ostarelim, bolnim in invalidom prihod na srečanje.

 

BIBLIČNA SKUPINA

Lepo vabljeni k biblični skupini, ker prebiramo Sveto pismo in premišljujemo Božjo besedo. Prvo srečanje v tem pastoralnem letu bo v sredo ob 19.30 uri. Lepo povabljeni.

 

MINISTRATNSKO SREČANJE

V četrtek ob 17.00 uri, ministranti vabljeni na srečanje.

 

PRVI ČETRTEK V MESECU

Četrtek je prvi v mesecu, vabljeni k sv. maši in molitvi za duhovne poklice.

 

PRVI PETEK V MESECU

Petek je prvi v mesecu, vabljeni k sv. maši ob 9. in ob 18. uri. Ta dan bo obisk bolnikov na domu.

 

PRVA SOBOTA V MESECU

Sobota je prva v mesecu, po večerni maši do 21. ure, vabljeni k molitvi pred Najsvetejše.

 

PRVA NEDELJA V MESECU

Nedelja je prva v mescu, zato bo vaš dar namenjen za obnovo župnijske cerkve. Bog povrni za vaš dar!

 

VEČERNE SVETE MAŠE

Od oktobra dalje bodo večerne svete maše ob 18. uri.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu oktobru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Prelog, Bobovega, Male Pristave.

Vernikom iz Gaja in Korpul, ki ste v mesecu septembru skrbeli za župnijsko cerkev in veroučne prostore se lepo zahvaljujemo.