»MOJ DAR BOGA SLAVI ZA VSE PREVOŽENE POTI.«

Na Krištofovo nedeljo, 26. julija, Cerkev na Slovenskem spet zaznamuje misijonska akcija Miva. Po župnijah je tako blagoslov vozil in prostovoljna nabirka za misijonska vozila.

V akciji »Miva« vozniki sodelujejo tako, da za vsak srečno prevoženi kilometer darujejo cent oziroma en evro za tisoč kilometrov. Z blagoslovom vozil kličemo priprošnjo svetega Krištofa za blagoslov in odgovornost na cestah. Tisti, ki se odločijo za blagoslov avtomobila ali dar, prejmejo spominsko podobico in nalepko. Z akcijo »Miva« vernike vabijo k poživitvi solidarnosti s tistimi, ki jim darovi za misijonska vozila posredno lahko rešijo življenje ali vrnejo zdravje. Vozila, ki jih uporabljajo misijonarji, omogočajo njihov prevoz in prevoz šoloobveznih otrok v šolo, uporabljajo pa jih tudi za prevoz gradbenega materiala za vzdrževanje ali gradnjo cerkva, šol ali dispanzerjev. MIVA vozila zagotavljajo vsaj osnovno gibljivost v misijonskih deželah. Tako so tudi oddaljene vasi oskrbljene z najnujnejšim za življenje. Duhovniki, misijonarji, sestre, laični pomočniki in razvojna pomoč pa lahko pride do več ljudi. »Miva« tako pomaga graditi občestvo »mladih cerkva«.

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM

V soboto, 1. avgusta, vabljeni po večerni sv. maši do 22. uri k molitvi pred Najsvetejše.

 

PRAZNIK JEZUSOVE SPREMEITVE NA GORI

V četrtek, 6. avgusta, je praznik Jezusove spremenitve na gori. Lepo vabljeni k sv. maši ob 9. in 19. uri.

 

PRVI PETEK V MESECU: Na prvi petek v mesecu, 7. avgusta, vabljeni k sv. maši ob 9. in 19. uri. Ta dan bo obisk bolnikov na domu.

 

PRVA NEDELJE V MESECU: Nedelja, 2. avgusta, je prva v mesecu, zato bo vaš dar namenjen za obnovo notranjosti župnijske cerkve.

 

LEPA NEDELJA PRI SV. LOVRENCU

V nedeljo, 9. avgusta, bomo obhajali lepo nedeljo s telovsko procesijo pri sv. Lovrencu ob 10.30 uri. Sv. mašo bo vodil generalni vikar mariborske nadškofije, kanonik Janez Lesnika. Na tej cerkvi, smo pobarvali pločevino zvonika, na zvonik namestili nov križ, strelovod, od znotraj zidarsko uredili line zvonika in namestili zaščitne mreže. Stroški opravljenih del so znašali 4381€. Hvala ključarjem, mežnarju, gasilcem in vsem, ki ste pomagali. Vaš dar, to nedeljo pri sv. Lovrencu, bo namenjen za kritje stroškov opravljenih del.

 

NABIRANJE ZELENJA IN PLETENJE VENCEV ZA SV. LOVRENCA

Za lepo nedeljo pri sv. Lovrencu, vedno pletemo vence. Naj ta lepa navada ostane tudi v prihodnje. Prosimo za pomoč pri nabiranju zelenja, ki bo v nedeljo 2. avgusta, ob 14. uri. V tednu po tej nedelji pa vsak večer, ob 20. uri, povabljeni vsi, da bomo spletali vence. Povabljeni starejši in mlajši.

 

KOŠNJA TRAVNIKA K SV. ROKU

Lepo naprošam kosce in grabljice, za pomoč pri košnji in čiščenju travnika k sv. Roku, v soboto, 1. avgusta, ob 5. uri zjutraj. Res lepo prosim, več kot nas je lažje in prej je delo narejeno.

 

ŽUPNIJSKO ROMANJE NA PTUJSKO GORO IN PTUJ

V soboto, 29. avgusta, bo romanje vseh treh župnij Kristan Vrha, Sladke Gore in Šmarja pri Jelšah, na Ptujsko Goro in Ptuj. Lepo vabljeni.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu avgustu skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Stranja in Belega. Vernikom iz Dvora, ki ste v mesecu juliju  skrbeli za župnijsko cerkev in veroučne prostore se lepo zahvaljujemo.