V nedeljo, 24. maja, ob 15. uri, vabljeni zakonci jubilanti k zahvalni sv. maši v župijsko cerkev. Prosimo za prijavo, lepo vabljeni.