BOŽIČNI ČAS

Božični čas nas preko jaslic in božičnega drevesca vabi, da se večkrat kot družin zberemo okoli jaslic doma in v cerkvi, ter doživimo neizmerno božjo ljubezen do nas, saj je dete, ki je položeno v jasli Božji sin.

 

GSPODOVO RAZGLAŠENJE – SV. TRIJE KRALJI

V torek je praznik Gospodovega razglašenja – Sveti trije Kralji. Sveti maši bosta ob 9. in 18. uri. Lepo vabljeni k prazničnemu bogoslužju. Pri obeh mašah bo blagoslov kadila in krede.

 

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA

Prihodnja nedelje je nedelja Jezusovega krsta. Prav je, da se na to nedeljo spomnimo tudi na svoj krat, ko smo postali božji otroci in člani Cerkve. Zato bomo to nedeljo pri vseh svetih mašah obnovili krstne obljube.

 

MINSTRATNSKO BOŽIČNO ROMANJE

V soboto, 24. januarja bo ministrantsko božično romanje. Odhod avtobusa je ob 9. uri izza Kulturnega doma. Vsi ministranti lepo povabljeni.

 

MOLITVENO SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV

V ponedeljek ob 19.30 uri, bo molitveno srečanje članov ŽPS in ključarjev pri Frančeku Šolincu na Belem. Lepo vabljeni.

 

NAROČNINA ZA VERSKI TISK

Povabljeni, da obnovite naročnino za verski tisk. Kdor pa ga ne bo več naročal, naj to prosimo sporoči.

 

STATISTIKA

Ob prehodu iz starega v novo leto se vsako leto ozremo nazaj na prehojeno pot preteklega leta. Matične knjige naše župnije so za leto 2014 zabeležile sledeče:

Krsta knjiga: V krstno knjigo smo vpisali 42 krstov, od tega 18 dečkov in 24 deklic. 16 otrok je bilo rojenih v zakonski skupnosti, od tega 3 v civilno zakonski skupnosti, 26 otrok pa v izven zakonski skupnosti.

Krst je prvi in najbolj osnovni zakrament, brez tega zakramenta ni nobenega drugega zakramenta. Vsak otrok je krščen v veri staršev, botrov in veri Cerkve. Zato spodbujam, da se na krst lepo pripravi cela družina, ker je to enkraten in neponovljiv dogodek. Za krst se je potrebno prijaviti nekaj časa prej, da se vse uskladi in pripravi. Starše krščencev spodbujam naj dajo otroku s svojim življenjem zgled lepega krščanskega življenja.

Poročna knjiga: V poročno knjigo smo vpisali le 5 porok.

Sv. zakon je zakrament služenja drug drugemu, je posebno povabilo Boga v svoje življenje. Zato spodbujam vse tiste, ki živite skupaj, da se odločite stopiti na pot skupnega zakonskega življenja in v svoj medsebojni odnos povabite Boga.

Mrliška knjiga: V mrliško knjigo smo vpisali 24 pogrebov (11 moških in 13 žensk), kar je hvala Bogu manj, v primerjavi s prejšnjimi leti. Sprevidenih je bilo 7 ljudi, kar 17 pokojnih pa je umrlo brez podeljenih zakramentov za umirajoče. Povprečna starost umrlih žensk je 80 let, umrlih moških pa 68,6 let. Najstarejši moški je bil Stanislav Mežnar 87 let, najstarejša ženska je bila Marija Turk, ki je dopolnila 94 let.

Ohranimo ta lep potek krščanskega pogreba, da v župnijsko cerkve pripeljemo pokojnika in tam darujemo pogrebno sv. mašo, potem pa se od njega poslovimo na pokopališču. Skušajmo imeti v mislih, da je osrednji del slovesa od naših dragih rajnih pogrebna sveta maša, ker je to zakrament. Radi molimo, darujmo za sv. maše in za cerkev. Maša je največ kar lahko storimo za naše drage pokojne.

V župniji je bilo v preteklem letu birmanih 51 birmancev, k prvemu sv. obhajilu je pristopilo 47 otrok. V veroučnem letu 2014-15 obiskuje verouk 395 otrok, približno 30.000 pa je bilo razdeljenih Svetih obhajil. Lepo vas spodbujam in vabim k obisku svetih maša. Sveta maša je temelj našega verskega in krščanskega življenja.

 

BOŽIČNI BLAGOSLOVI

Smo v času božičnih blagoslovov. Kdor živi v bloku in bi želel imeti blagoslov stanovanja, naj prosimo sporoči. Blagoslov po blokih je predviden v nedeljo 11. januarja od 14. ure dalje.

 

NAŠI RAJNI

Umrl je Jurij Žerdoner iz Galusove ulice, pogreb s pogrebno sveto mašo bo v torek ob 15. uri. Spomnimo se ga v molitvi.

 

VEROUK: Zaradi blagoslovov bo verouk od 19. januarja naprej.

 

ČIŠČENJE ŽUPINIJSKE CERKEV IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu januarju čistijo župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Dragomilega, Dola, Brecljevega, Draškovega sela in Jazbin.