NOVO LETO – DAN MIRU

Gospod Jezus, očisti nas tistih osebnih slabosti, ki rušijo naš mir in mir tistih, ki so okoli nas. Daj, da bosta naš razum in naše srce vedra, da bomo prinašali mir vsem, s katerimi se srečujemo. Želimo biti pričevalci miru.Prosimo te, da v naš svet nasilja prineseš svoj mir. Mati Terezija

BOŽIČNI ČAS

Božični čas nas preko jaslic in božičnega drevesca vabi, da se večkrat kot družina zberemo okoli jaslic doma in v cerkvi, ter doživimo neizmerno božjo ljubezen do nas, saj je dete, ki je položeno v jasli Božji sin.

 

SILVESTROVO

Na zadnji dan v letu je god sv. Silvestra. Sveta maša bo pri sv. Roku ob 8. uri. V župnijski cerkvi pa bo sv. maša ob 7. uri v zahvalo za vse kar smo v tem letu dobrega prejeli. Lepo povabljeni.

 

NOVO LETO

V četrtek je novo leto, praznik Marije, Božje Matere. Sveti maši bosta ob 9. in ob 10.15 uri.

 

BOŽIČNI BLAGOSLOVI

Zaradi božičnih blagoslovov so svete maše čez teden zjutraj.

JASLICE PO NAŠIH DOMOVIH

Povabljeni ste vsi, ki bi želeli podeliti svoje jaslice tudi z nami, da jih slikate in fotografije pošljete na naslov: smarje.zupnija@gmail.com, mi pa bomo fotografije objavili na župnijski spletni strani (www.zupnija.smarje.com).

 

VEROUK

Zaradi božičnih blagoslovov verouka ne bo do 18. januarja. Veroučenci pa so v tem času vabljeni redno ob nedeljah k sv. maši. Povabljeni so, da svoj dar, ki so ga zbrali v adventnem času za lačne otroke prinesejo k cerkvenim jaslicam.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu januarju skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov verniki iz Dragomilega, Dola, Brecljevega, Draškovega Sela in Jazbin. Vernikom iz Zadrž in Globokega se zahvaljujemo za skrb v preteklem mesecu.

NOVO LETO – DAN MIRU

Gospod Jezus, očisti nas tistih osebnih slabosti, ki rušijo naš mir in mir tistih, ki so okoli nas. Daj, da bosta naš razum in naše srce vedra, da bomo prinašali mir vsem, s katerimi se srečujemo. Želimo biti pričevalci miru.Prosimo te, da v naš svet nasilja prineseš svoj mir. Mati Terezija

BOŽIČNI ČAS

Božični čas nas preko jaslic in božičnega drevesca vabi, da se večkrat kot družina zberemo okoli jaslic doma in v cerkvi, ter doživimo neizmerno božjo ljubezen do nas, saj je dete, ki je položeno v jasli Božji sin.

 

SILVESTROVO

Na zadnji dan v letu je god sv. Silvestra. Sveta maša bo pri sv. Roku ob 8. uri. V župnijski cerkvi pa bo sv. maša ob 7. uri v zahvalo za vse kar smo v tem letu dobrega prejeli. Lepo povabljeni.

 

NOVO LETO

V četrtek je novo leto, praznik Marije, Božje Matere. Sveti maši bosta ob 9. in ob 10.15 uri.

 

BOŽIČNI BLAGOSLOVI

Zaradi božičnih blagoslovov so svete maše čez teden zjutraj.

JASLICE PO NAŠIH DOMOVIH

Povabljeni ste vsi, ki bi želeli podeliti svoje jaslice tudi z nami, da jih slikate in fotografije pošljete na naslov: smarje.zupnija@gmail.com, mi pa bomo fotografije objavili na župnijski spletni strani (www.zupnija.smarje.com).

 

VEROUK

Zaradi božičnih blagoslovov verouka ne bo do 18. januarja. Veroučenci pa so v tem času vabljeni redno ob nedeljah k sv. maši. Povabljeni so, da svoj dar, ki so ga zbrali v adventnem času za lačne otroke prinesejo k cerkvenim jaslicam.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu januarju skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov verniki iz Dragomilega, Dola, Brecljevega, Draškovega Sela in Jazbin. Vernikom iz Zadrž in Globokega se zahvaljujemo za skrb v preteklem mesecu.