Ob petkih se bomo v molitvi spominjali naših rajnih in darovali zanje svete maše po naših podružnicah. V petek ,21.11.2014, bo ob 19. uri pri sv. Barbari  molitev rožnega venca in nato sveta maša za rajne po namenu spominov, še posebej za rajne iz vasi Vinski Vrh, Urleb, Kamenik, Cerovec, Ješovec. Lepo vabljeni k molitvi.