ZAHVALA OB ZAHVALNI NEDELJI

Danes kristjani praznujemo zahvalno nedeljo, zato je prav, da pomislimo na vse tisto za kar moramo biti hvaležni Bogu in bližnjim. Nobena stvar na tem svetu ne more živeti in preživeti sama zase, tudi župnija ne. Zato se ob današnji zahvalni nedelji zahvaljujem vsem sodelavcem, ki na različne načine sodelujete pri verskem, pastoralnem in gospodarskem življenju župnije. Hvala vsem bogoslužnim in liturgičnim sodelavcem: pevcem in pevkam odraslega mešanega cerkvenega pevskega zbora, otroškega cerkvenega pevskega zbora in mladinski glasbeni skupini Luč. Še posebej organistom in zborovodjem, bralcem božje besede, ministrantom. Hvala vsem članom Župnijskega pastoralnega sveta, ključarjem, pastoralnemu asistentu in katehetu Marku, mežnarju Vanču, vsem, ki skrbite za čistočo in lepoto naše župnijske cerkve in veroučnih prostorov. Hvala vsem, ki vedno priskočite na pomoč pri delovnih akcijah, obnovah, košnji, delu v vinogradu in še marsikje. Hvala vsem, ki ste soustvarjali in okrasili nove prte pri sv. Roku in sv. Tomažu. Bog povrni vsem dobrotnikom in vsem, ki s svojimi darovi podpirate delovanje naše župnije. Hvala vsem, ki ste z delom in darovi pomagali, da imamo nove veroučne prostore in novo streho na cerkvi sv. Tomaža.

Boga plačaj vsem, ki meni osebno, duhovnemu pomočniku g. Janezu in kaplanu g. Janezu storite kaj dobrega in skrbite za nas. Naj bo Bog bogat plačnik za vsa vaša dobra dela.

 

ZAČASNO PREVZELI ŽUPNIJO SV. PETER NA KRISTAN VRHU

S prvim novembrom smo začasno prevzeli v soupravo župnijo Sv. Peter na Kristan Vrhu. Tako sedaj skupaj upravljamo tri župnije. Prav gotovo se bo to poznalo na vseh župnijah, zato prosimo za razumevanje, če kakšna stvar ne bo mogoča tako kot bi si želeli. Zato še bolj povabljeni k pomoči in sodelovanju v župniji. Povabljeni pa tudi k molitvi za nove duhovne poklice, saj ima naša celjska škofija samo tri bogoslovce.

 

DAN PRVOOBHAJANCEV IN NJIHOVIH STARŠEV

V pripravi na prvo sveto obhajilo, bomo v soboto, 15. novembra, v župniji imeli dan prvoobhajancev in njihovih staršev. Pričel se bo ob 9. in končal ob 11.00 uri. Prvoobhajanci skupaj s starši se zberejo pred župnijsko cerkvijo.

 

MOLITEV ROŽNEGA VENCA IN MAŠE PO PODRUŽNICAH ZA NAŠE RAJNE

Ob petkih se bomo v molitvi spominjali naših rajnih in darovali zanje svete maše po naših podružnicah. V petek bo sveta maša ob 19. uri pri sv. Tomažu, kjer bo molitev rožnega venca in nato sveta maša za rajne po namenu spominov, še posebej za rajne iz vasi Brecljevo, Gaj, Dol, Šerovo, Dragomilo, Jazbina, Konuško in Koretno. Lepo vabljeni k molitvi.

 

PRIREDITEV »POZDRAV VINU«

V nedeljo bomo pri sveti maši ob 10.15 uri blagoslovili letošnje vino in uradno izvedeli kaj bo teklo iz sodov naših kleti. Pri sv. maši bodo sodelovali naši vinogradniki, med bogoslužjem pa bo prepeval cerkveni pevski zbor iz Šoštanja. Lepo vabljeni v nedeljo k maši ob 10.15 uri, po sv. maši pa se bo dogajanje preselilo na ploščad pred Kulturnim domom. Povabljeni!

 

MARIJANSKI KOLEDAR, LISTNI KOLEDAR IN PRATIKA

Na knjižni polici v Mihaelovi kapeli ali župnijski pisarni so na voljo Marijanski koledar za prihodnje leto (2€), listni koledar (0,70€) in Pratika (5,50€).

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu novembru skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov verniki iz Sotenskega in Vodenovega.