OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA

Smo v mesecu oktobru, ki nas vabi k molitvi rožnega venca. Vsi lepo vabljeni, da vsaj kdaj v tem mesecu pridete v župnijsko cerkev, kjer bomo vedno pol ure pred sveto mašo molili rožni venec, za naše družine, za naš kraj, župnijo, duhovne poklice … vabljen k molitvi tudi doma, kot družina, vsaj kakšno desetko rožnega venca.

 

VSI SVETI, 1. NOVEMBER

V soboto je zapovedan praznik Vsi sveti, svete maše bodo kakor ob nedeljah. Zato lepo vabljeni k prazničnemu bogoslužju. Popoldne ob 15. uri bo v župnijski cerkvi molitev po namenu spominov, ob 16. uri pa blagoslov grobov. Zvečer ob 18. uri lepo vabljeni k molitvi rožnega venca za naše rajne v župnijsko cerkev.

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM

Zaradi praznika v soboto, bo molitev pred Najsvetejšim v petek po maši do 22. ure.

VERNE DUŠE, 2. NOVEMBER

V nedeljo je spomin vseh vernih rajnih. Svete maše bodo kakor ob nedeljah.

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE

Pred nami je praznik Vseh svetih in vernih duš, ko še posebej molimo za naše rajne. Za kristjane ni dovolj, če se naših dragih rajnih spominjamo samo s svečami in rožami, potrebna je tudi molitev. Molitvene spomine lahko napišete na poseben listič, ki ga vzamete v župnijski cerkvi. Dar, ki ga boste namenili ob tem je prostovoljen.

»MAJNŠA SVEČKA, ZA ČLOVEKA SREČA« SVEČE KARITAS

Ob prazniku vseh svetih in spominu vseh rajnih, ljudje grobove svojih rajnih še posebej uredijo. Ob teh praznikih prižgemo na grobovih sveče. Karitas nas ob tem vabi k akciji »Manjša sveča, za sočloveka sreča«. S tem ko boste kupili sveče Karitas, boste darovali za ljudi v stiski. Sveče so na voljo pri stranskih oltarjih v župnijski cerkvi.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu novembru skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov verniki iz Sotenskega in Vodenovega.

Vernikom iz  Prelog, Bobovega in Male Pristave, ki ste v mesecu oktobru skrbeli za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov se lepo zahvaljujemo.