OKTOBER, MESEC ROŽNEGA VENCA

Mesec oktober nas vabi k molitvi rožnega venca. Zato vas vabim k molitvi v cerkev pred sveto mašo in k molitvi po družinah doma.

BIBLIČNA SKUPINA

V torek ob 19. uri, vabljeni v župnišče na biblično skupino.

ZAHVALNA NEDELJA PRI SV. MIKLAVŽU

V nedeljo bomo ob 11.30 uri obhajali zahvalno nedeljo pri sv. Miklavžu. Lepo povabljeni.

OBHAJANJE ZAHVALNIH NEDELJ Z DAROM HRANE

Ob zahvalnih nedeljah izražamo svojo zahvalo Bogu in bližnjim, za vse prejete darove in milosti, uspeh pri delu, v šoli, študiju, zdravju pri družini in živini. Žal pa je v naši deželi in v naši okolice vse več ljudi, ki trpijo pomanjkanje osnovne življenjske dobrine, to je hrane. Na Karitas se obrača čedalje več ljudi po pomoč. Karitas skuša pomagati in dati toliko kolikor ima.Zato povabljeni k sodelovanju: »MOJ DAR ZAHVALNE NEDELJE«. V času maš ob zahvalnih nedeljah darujem hrano za ljudi v stiski (to so osnovna živila moka, sladkor, olje, krompir, testenine, mleko, riž, vložena zelenjava, …). Darove boste lahko prinesli v cerkev in jih položil k oltarju. To bo najlepše okrašen oltar, ker bo to vaš dar za ubogega človeka. Vse darove bomo dostavili Karitas škofije Celje.

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE

Počasi se bliža praznik Vseh svetih in vernih duš, ko se še posebej spominjamo naših rajnih staršev, bratov, sester, sorodnikov, dobrotnikov, prijateljev in znancev. Za kristjane ni dovolj, če se naših dragih rajnih spominjamo samo s svečami in rožami. Potrebno je, da živijo v spominu molitve.

Molitvene spomine za svoje drage rajne lahko napišete na poseben listič, ki ga vzamete v župnijski cerkvi. Listič boste lahko oddali v župnijski cerkvi ali pa osebno v zakristiji in župnišču. Dar, ki ga boste namenili ob tem je prostovoljen.

SVETOPISEMSKE URICE ZA NAJMLAJŠE

V soboto ob 9.uri vabljeni vsi predšolski otroci k svetopisemskim uricam v nove veroučne prostore pri župnišču. Res lepo povabljeni.

»MAJNŠA SVEČKA, ZA ČLOVEKA SREČA« SVEČE KARITAS

Ob prazniku vseh svetih in spominu vseh rajnih, ljudje grobove svojih rajnih še drugače uredijo. Ob teh praznikih prižgemo na grobovih sveč. Karitas nas ob tem vabi k akciji »Manjša sveča, za sočloveka sreča«. S tem ko boste kupili sveče Karitas, boste darovali za ljudi v stiski. Sveče za 1€ so na voljo pri stranskih oltarjih v župnijski cerkvi.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu oktobru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Prelog, Bobovega in Male Pristave.