OKTOBER, MESEC ROŽNEGA VENCA

Mesec oktober nas vabi k molitvi rožnega venca. Zato vas vabim k molitvi v cerkev pred sveto mašo in k molitvi po družinah doma.

 

VEČERNICE PRI DOLENČEVI KAPELI V DRAGOMILEM

Danes popoldne ob 15. uri, vabljeni k večernicam k Dolenčevi kapeli v Dragomilo.

 

SREČANJE S STARŠI PRVOOBHAJANCEV

V torek, 14. septembra ob 19. uri, vabljeni starši prvoobhajancev na srečanje v nove veroučne prostore pri župnišču.

 

BLAGOSLOV VEROUČNIH PROSTOROV IN OGLED MUZEJA BAROKA

Danes bomo blagoslovili nove veroučne prostore, po sveti maši ob 10.15. Po vsaki sv. maši povabljeni k ogledu novih prostorov, ki so namenjeni vsemu pastoralnemu dogajanju in ogledu Muzeja baroka. Hvala vsem, ki sta pomagali, da smo letošnje veroučno leto, lahko pričeli v novih veroučnih prostorih. Res povabljeni vsi k ogledu, da boste lahko videli kaj je nastalo iz nekdanjega župnijskega gospodarskega poslopja. Preteklo nedeljo ste za opremo prostorov darovali 1042€. Bog povrni za vsak vaš dar.

 

ZAHVALNA NEDELJA PRI SV. LOVRENCU: V nedeljo bomo ob 11.30 uri obhajali zahvalno nedeljo pri sv. Lovrencu. Lepo povabljeni.

 

OBHAJANJE ZAHVALNIH NEDELJ Z DAROM HRANE

Čeprav je zahvalna nedelja 9. novembra, začenjamo zaradi lažje razporeditve maš po podružničnih cerkvah dve nedelji prej. Zahvalna nedelja ima svoj pomen v tem, da vsaj enkrat na leto bolj zavestno spomnimo na to kar smo in kar imamo, da je vse to Božji dar. Obhajanje zahvalnih nedelj je priložnost za zahvalo in hvaležnost, za vse prejete darove in milosti, uspeh pri delu, v šoli, študiju, zdravju pri družini in živini. Žal pa je v naši deželi in v naši okolice vse več ljudi, ki trpijo pomanjkanje osnovne življenjske dobrine, to je hrane. Na Karitas se obrača čedalje več ljudi po pomoč. Karitas skuša pomagati in dati toliko kolikor ima.

Zato bi vas povabil k sodelovanju: »MOJ DAR ZAHVALNE NEDELJE«. Kaj to pomeni? Čisto preprosto. V času maš ob zahvalnih nedeljah darujem hrano za ljudi v stiski (to so osnovna živila moka, sladkor, olje, krompir, testenine, mleko, riž, vložena zelenjava, …). Nihče ne bo gledal kaj in koliko je kdo dal, pomembno je le, da to kar imamo delimo s tistimi, ki tega nimajo. Darove boste lahko prinesli v cerkev in jih položil k oltarju. To bo najlepše okrašen oltar, ker bo to vaš dar za ubogega človeka. Lepo povabljeni k sodelovanju pri pomoči sočloveku. Vse darove bomo dostavili Karitas škofije Celje, ki bo pričela v teh dneh deliti ozimico.

MISIJONSKA NEDELJA

Prihodnja nedelja je misijonska nedelja, ki je vsako leto največja manifestacija povezanosti vesoljne Cerkev. Vsi člani Cerkve molimo drug za drugega in si z darovi pomagamo, da bi božje kraljestvo veselja, pravičnosti, miru in ljubezni zaživelo med nami. Misel in vodilo ob praznovanju letošnje Misijonske nedelje je »PRIŽIGAJMO PLAMEN VESELJA!« Papež Frančišek nas spodbuja k veselju, ki ga moramo razodevati, oznanjati, pokazati vsi kristjani – kaj šele oznanjevalci evangelija, ki je veselo oznanilo. Naj nas praznovanje letošnje Misijonske nedelje še posebej opogumi v izrazih hvaležnosti, da smo verni in da smo lahko vsepovsod misijonarji, graditelji in posredovalci božjega kraljestva. Zato bo vaš dar pri maši prihodnjo nedeljo namenjen za misijone. Bog povrni za vsak vaš dar.

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE

Počasi se bliža se praznik Vseh svetih in vernih duš, ko se še posebej spominjamo naših rajnih staršev, bratov, sester, sorodnikov, dobrotnikov, prijateljev in znancev. Za kristjane ni dovolj, če se naših dragih rajnih spominjamo samo s svečami in rožami. Potrebno je, da živijo v spominu molitve.

Molitven spomine za svoje drage rajne lahko napišete na poseben listič, ki ga vzamete v župnijski cerkvi. Listič boste lahko oddali v župnijski cerkvi ali pa osebno v zakristiji in župnišču. Dar, ki ga boste namenili ob tem je prostovoljen.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu oktobru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Prelog, Bobovega in Male Pristave.