OKTOBER, MESEC ROŽNEGA VENCA

Mesec oktober nas vabi k molitvi rožnega venca. Zato vas vabim k molitvi v cerkev pred sveto mašo in k molitvi po družinah doma.

 

BIBLIČNA SKUPINA

V torek ob 19.30 uri, vabljeni na biblično skupino v župnišče.

 

MINISTRATSKA VAJA

V petek, ob 17. uri, ministranti vabljeni na ministrantsko vajo v župnijsko cerkev.

 

BLAGOSLOV NOVIH VEROUČNIH PROSTOROV IN OGLED MUZEJA BAROKA

Prihodnjo nedeljo bomo po sv. maši ob 10.15, blagoslovili nove veroučne prostore. Še posebej povabljeni veroučenci in njihovi starši. Tako je zgradba nekdanjega župnijskega gospodarskega poslopja skupaj z muzejem baroka, dobila svojo zunanjo in notranjo prenovo in namen. Samo po zaslugi zglednega sodelovanja med občino in župnijo ter medsebojno pomočjo in zaupanjem lahko danes gledamo in imamo ta prenovljeni objekt. Seveda pa brez pomoči številnih ljudi iz župnije, ki so prostovoljno priskočili na pomoč, pa tudi vseh vas, ki ob nedeljah darujete v puščico, novih veroučnih prostorov nebi bilo. Zato vas vse vabimo, da si v nedeljo po vsaki sveti maši ogledate nove veroučne prostore in tudi Muzej barka, ter si tako od znotraj ogledate celotno prenovljeno stavbo, nekdanjega župnijskega gospodarskega poslopja. Povabljeni vsi!

 

SREČANJE S STARŠI BIRMANCEV

V torek, 7. septembra ob 19. uri, vabljeni starši birmancev na srečanje v nove veroučne prostore pri župnišču.

 

BIRMANSKI DAN IN PREDSTAVITEV BIRMANCEV ŽUPNIJI

V soboto, 11. oktobra, bomo v župniji imeli birmanski dan od 9. do 12. ure za vse, ki se v tem veroučnem letu pripravljajo na zakrament svete birme. V nedeljo, 12 oktobra, pa se bodo pri sveti maši ob 10.15 uri predstavili župnijskemu občestvu, ter tako izrazili željo, da se bodo po svojih najboljših močeh zavzeto in vestno pripravljali na zakrament sv. birme. Vsi člani župnijskega občestva pa boste povabljeni, da z molitvijo podprete mlade na poti priprave na zakrament birme. Lepo vabljeni birmanci in njihove družine.

 

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE

»Na grob pa križ lesen mi naredite, naj vere, upanje znamenje bo in le pogostokrat se vanj ozrite, naj kaže pot domov vam gor v nebo. Ovene roža, sveti križ ostane, na svetu mine vse, ostane duša, otroci mnogokrat molite zame, ko grob preraste že zelena ruša. (F.Ks. Meško) Počasi se bliža se praznik Vseh svetih in vernih duš, ko se še posebej spominjamo naših rajnih staršev, bratov, sester, sorodnikov, dobrotnikov, prijateljev in znancev. Za kristjane ni dovolj, če se naših dragih rajnih spominjamo samo s svečami in rožami. Potrebno je, da živijo v spominu molitve.

Molitven spomine za svoje drage rajne lahko napišete na poseben listič, ki ga vzamete v župnijski cerkvi. Listič boste lahko oddali v župnijski cerkvi ali pa osebno v zakristiji in župnišču. Dar, ki ga boste namenili ob tem je prostovoljen.

 

POMOČ PRIZADETIM V POPLAVAH IN PLAZOVIH

Slovenska Karitas, želi pomagati ljudem, ki so jih prizadele poplave in plazovi. S prošnjo se obrača na vas, da po svojih močeh pomagate. Svoj prostovoljni dar lahko darujete direktno na Slovenska Karitas, Kersnikova ul. 1, 1000 Ljubljana, TRR SI56 0214 0001 5556 761, namen Poplave Slovenija, sklic SI00 201, koda namena CHAR, BIC banke: LJBASI2X, ali pa tudi preko župnije.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu oktobru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Prelog, Bobovega in Male Pristave.