Vsi, ki ob zaključku veroučnega leta še niste dobili spričeval ste vabljeni, da jih dvignete v času rednih tedenskih ali nedeljskih svetih maš; spričevala se namreč nahajajo v zakristiji župnijske cerkve.