DEVETDNEVNICA ZA BIRMANCE

Smo v času devetdnevnice pred praznikom sv. birme, zato lepo vabljeni vsak večer ob 19. uri k sv. maši. Vabljeni tudi starši in botri.

SREČANJE ZA BOTRE

V torek po devetdnevnici ob 20. uri, vabljeni botri na srečanje v veroučno učilnico.

OBISK GOSPODA ŠKOFA DR. STANISLAVA LIPOVŠKA

Med pripravo na sv. birmo, nas bo v sredo, 4. junija, obiskal naš škof dr. Stanislav Lipovšek. Ker gre za uraden obisk naše župnije, je s tem povezana tudi kanonična vizitacija župnije ali celovit pregled pastoralnega in gospodarskega življenja župnije. Obiskal bo Dom starejših v Šmarju in se srečal s starejšimi in osebjem doma, srečal se bo z našim g. županom in njegovimi sodelavci, obiskal bo tudi naše gasilce v gasilskem domu, osebno pa bo obiskal tudi vseh šest cerkva v naši župniji; zvečer ob 18.30 uri bo imel srečanje z birmanci, ob 19. uri pa bo vodil sv. mašo v naši župnijski cerkvi. Po njej pa bo v župnišču srečanje z vsemi ključarji in člani Župnijskega pastoralnega sveta. Lepo vabljeni vsi k sv. maši v sredo zvečer.

 

SPOVED ZA BOTRE IN STARŠE

V četrtek in petek pred in med sv. mašo starši birmancev in botri, lepo povabljeni k sveti spovedi.

SLOVESNOST SV. BIRME

V soboto ob 10.uri bomo v župniji obhajali slovesnost sv. birme. Birmoval bo naš škof dr. Stanislav Lipovšek. Res lepo povabljeni k sv. maši sorodniki naših birmancev.

PEŠ ROMANJE DRUŽIN K SV. ŠTEFANU

Danes popoldne lepo vabljeni ob 14. uri na peš romanje družin na Babno Goro v župniji Sveti Štefan. Vabimo družine letošnjih prvoobhajncev, birmancev in tudi vse ostale. Odhod je izpred župnijske cerkve. Lepo vabljeni. Povratek je z avtobusom.

PRVI PETEK

Petek je prvi v mesecu, zato vabljeni k sv. maši ob 9. in ob 19. uri. Ta dan bom obiskal bolnike na domu.

BINKOŠTI

Prihodnja nedelja je binkoštna nedelja, ko se spominjamo prihoda Svetega Duha na učence. Bodimo tudi mi odprti za navdihe Svetega Duha.

ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA

V tem tednu zaključujemo veroučno leto. Podelitev spričeval bo prihodnjo nedeljo, pri maši ob 10.15 uri. Lepo vabimo vse veroučence in njihove družine.

POČITNIŠKI ORATORIJ

Otroci, lepo vabljeni na počitniški oratorij, ki bo od ponedeljka 7. do petka 11. julija 2014. Junak letošnje oratorijske zgodbe je sv. Peter, o katerem lahko veliko prebermo v evangelijih, apostolskih delih. Skozi celoten oratorij bomo spoznali Petrovo življenjsko zgodbo, od njegovega poklica do smrti. Bil je preprost ribič, ki je na Jezusovo povabilo zapustil mreže in vstopil v novo “službo”. Ob Jezusu apostol Peter spoznava Božjo moč, človeško slabost, človeško vero, Božje usmiljenje.

Otroci bodo prijavnice dobili pri verouku.

ROMANJE V MEDŽUGURJE

V času od petka 12. do nedelje 14. deptembra bo romanje v Medžugurje. Cena je 115€. Ob prijavi posredujte svoje osebne podatke.

STREHA NA CERKVI SV. TOMAŽA

Dela na strehi cerkve sv. Tomaža so zaključena. Zato se na vas župljani obračam s prošnjo, da po svojih finančnih zmožnostih pomagate. Les je v celoti podarjen, dela so bila narjena prostovoljno. Plačati moramo kritino in kleparska dela. Bog povrni za vsak vaš dar. Bog povrni za vso pomoč vsem, ki ste priskočili na pomoč, še posebej pa ključarjema in njunima družinama.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV ZA BIRMO

Za slovesnost sv. birme bodo cerkev očistili in okrasili starši birmancev v četrtek ob 17. uri. Drugače pa v mesecu juniju skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Koretnega, Konuškega in Šerovega.