VELIKONOČNO PRAZNOVANJE

Z današnjo, cvetno nedeljo, vstopamo v veliki teden, ki doseže svoj vrhunec na veliko noč, ko je naš Gospod Jezus Kristus vstal od mrtvih. To je osrednje sporočilo naše vere. Zato vas dragi župljani in verniki ter vse ljudi dobre volje lepo povabim k skupnemu in družinskemu obhajanju praznikov naše vere.  Res lepo vabljeni v našo župnijsko cerkev k bogoslužju, obisku božjega groba, ter skupni in osebni molitvi. Vzemite si čas za Boga, ker ta čas ni nikoli izgubljeni. Pridite, lepo povabljeni k skupnemu praznovanju!

SVETA SPOVED IN SVETE MAŠE V TEM TEDNU

V velikem tednu, ki je pred nami vabljeni k velikonočni sveti spovedi. Možnost za sv. spoved bo vsak večer uro pred večerno sveto mašo in med sveto mašo. Svete maše v tem tednu bodo ob 19. uri.

 

BIBLIČNA SKUPINA

V torek, 14. aprila ob 20. uri, vabljeni na biblično skupino v župnišče.

 

VEROUK

Od četrtka naprej ni verouka. Otroci lepo vabljeni k velikonočnemu tridnevju, še posebej prvoobhajanci in birmanci. Z veroukom zopet pričnemo v torek, 22. aprila.

 

PROŠNJA ZA VELIKONOČNE DOBROTE

V procesiji sodeluje precej ljudi, ki tako prispevajo k lepoti in veličini tega velikonočnega jutra. Vse sodelavce želimo pogostiti. Zato vas naprošam za dobrote, ki spadajo k žegnu, da bomo lahko to storili. Darove lahko prinesete v župnišče v četrtek pred večernimi obredi ali v soboto med9.00 in12.00 uro. Bog vam povrni za vašo dobroto.

 

VELIKI ČETRTEK – SPOMIN ZADNJE VEČERJE

Spomin zadnje večerje je dan, ko je Jezus postavil dva zakramenta; zakrament sv. evharistije in zakrament sv. mašniškega posvečenja. Slovesna sv. maša bo ob 19. uri. Po maši bomo prenesli Jezusa v Najsvetejšem zakramentu v stransko kapelo sv. Mihaela, kot spomin na to, da je Jezus noč iz velikega četrtka na veliki petek preživel v ječi. Tu bodo ministranti vodili molitev za nove duhovne poklice. Vabljeni.

 

VELIKI PETEK – SPOMIN  JEZUSOVEGA TRPLENJA

Dan Jezusovega trpljenja, smrti na križu in pokopa. Ta da je strogi in zapovedan post. Kristjani smo povabljeni k premišljevanju Jezusovega trpljenja ter zavedanju kolikšna je bila cena našega odrešenja. Ob 15. uri vabljeni k pobožnosti Križevega pota v župnijsko cerkev. Ob 19. uri vabljeni k obredom velikega petka, ki ima poudarek na češčenju križa. Ta dan ni svete maše, saj Jezus kot veliki duhovnik sam mašuje na oltarju križa. Po bogoslužju, bomo Najsvetejše prenesli v božji grob, kjer bo molitev.

 

VELIKA SOBOTA – OBISK BOŽJEGA GROBA – BLAGOSLOV JEDIL

Ob 7. uri bo blagoslov ognja. Skozi ves dan bo v božjem grobu izpostavljeno Najsvetejše, zato lepo vabljeni k molitvi in češčenju. Skozi dan bodo potekali blagoslovi velikonočnih jedil.

Zvečer ob 19. uri vabljeni k vigiliji, to je slovesnemu bogoslužju, ki nas bo skozi lepoto liturgije vodilo v skrivnost velike noči.

 

VELIKA NOČ – DAN GOSPODOVEGA VSTAJENJA

Praznik Jezusovega vstajenja, zmage nas smrtjo, grehom in peklom. Ta dan povabljeni k družinskemu praznovanju. Središče tega praznovanja je vstajenjska procesija in sveta maša. Zjutraj ob 7. uri bo vstajenjska procesija po običajni poti, nato slovesna sveta maša. Prav tako bosta praznični maši še ob9. inob 10.15 uri.

 

MOLITVE PRI BOŽJEM GROBU NA VELIKO SOBOTO

8.00 – 9.00: Šmarje, Dvor, Sotensko, Zastranje

9.00 – 10.00: Kamenik, Cerovec, Dragomilo, Dol, Koretno, Konuško

10.00 – 11.00: Vodenovo, Vrh, Močle

11.00 – 12.00: Vinski vrh, Ješovec, Šerovo

12.00 – 13.00: Brecljevo, Jazbine, Gaj

13.00 – 14.00: Globoko, Zadrže

14.00 – 15.00: Predenca, Korpule

15.00 – 16.00: Senovica, Predel

16.00 – 17.00: Stranje, Belo, Bobovo, Preloge, Mala Pristava

17.00 – 19.00: Vabljeni vsi

 


BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

9.00 – sv. Rok

9.45 – sv. Tomaž

10.30 – župnijska cerkev

11.30 – župnijska cerkev

13.00 –  sv. Lovrenc

13.45 – sv. Miklavž

14.30 – sv. Barbara

16.00 – župnijska cerkev

17.00 – župnijska cerkev

VELIKONOČNI PONEDELJEK – EMAVS

Sveti maši bosta v župnijski cerkvi ob 9. uri in pri svetem Roku ob 10.30 uri.

 

MARKOVA PROCESIJA

V petek, 25. aprila, je god sv. Marka. Na predvečer njegovega praznika, v četrtek 24. aprila, bo ob 19.30 uri Markova procesija in nato sv. maša pri sv. Miklavžu. Lepo vabljeni!

 

ŽUPNIJSKO ROMANJE

V času od 25. do 27. aprila smo na župnijskem romanu po Montavi, Ogleju in Štandražu.

 

MAŠNI NAMENI

Kadar je pri eni maši oznanjenih več mašnih namenov, takrat po teh namenih tisti dan mašuje več duhovnikov. Tako po namenih naše župnije mašujejo patri v Olimju, duhovnik na študiju v Rimu in pa seveda župnik in duhovni pomočnik. To je naj bolj primerna rešitev, ker tako lahko vsak, ki želi darovati za mašo za svoje sorodnike, pride v doglednem času na vrsto.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu aprilu skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov verniki iz Vrha in Močel.