ADVENT

Adventni čas nas pripravlja na božične praznike. Zato vas spodbujam in vabim k poglobljeni duhovni pripravi, ki naj vključuje več osebne in družinske molitve, bolj zavzeto sodelovanje pri bogoslužjih adventnih nedelj in seveda bolj rednemu obisku svetih maš, še posebej priporočam in vabim k sveti spovedi.

 

ADVENTNI ORATORIJ ZA PVOOBHAJANCE

V soboto, 14. decembra, od 10.00 do 12.00 ure, lepo vabljeni prvoobhajnci na adventni oratorij v veroučno učilnico.

MOLITEV ROŽNEGA VENCA IN MAŠE PO PODRUŽNICAH ZA NAŠE RAJNE

V petek bo ob 19. uri pri sv. Lovrencu molitev rožnega venca in nato sveta maša za rajne po namenu spominov, še posebej za rajne iz vasi Vrh, Močle in Vodenovo. Lepo vabljeni k molitvi.

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

V nedeljo se prične božična devetdnevnica, ko se bomo skupaj pripravljali na praznik Jezusovega rojstva.

NAŠ RAJNI

Umrl je Anton Jagodič iz Bobovega. Pogrebna maša in pogreb bosta danes, v nedeljo, ob 14.00 uri. Spomnimo se ga v molitvi.

STOLNINA

Običajno se je vedno v mesecu decembru pobirala stolnina. Še vedno ohranjamo to navado, s tem, da je namen daru namenjen za prednostne projekte v župniji. Eden takih je pridobitev novih veroučnih prostorov in dvorane za potrebe župnije, ki bodo v pritličju nekdanjega župnijskega gospodarskega poslopja, danes muzeja baroka. Tako bo dar od stolnine namenjen temu. Bog povrni za vsak vaš dar.

VERSKI TISK

Lepo in prav je, da ima vsaka družina v naši župniji naročen tudi kakšen verski tisk. Toplo priporočam in spodbujam branje verske literature. Zato vabim k obnovitvi naročnine, prav tako pa vabim tudi nove naročnike.

Celoletne naročnine za verski tisk znašajo: DRUŽINA:89€, OGNJIŠČE: 27,50€

MISIJONSKA OBZORJA: 11€,PRIJATELJ: 11€

NABIRKA ZA KARITAS

Preteklo nedeljo ste za Karitas darovali 1368,90€. Bog povrni za Vaš dar.

RDEČI KRIŽ ŠMARJE PRI JELŠAH

V mesecu decembru bodo prostovoljke Rdečega križa  obiskovale vaše  domove. Zaželele vam bodo prijetne praznike in veliko zdravja v novem letu, prinesle bodo koledar in zbirale prostovoljne prispevke. To so prostovoljke, ki svoje delo opravljajo brezplačno. Vsa podarjena sredstva bo šmarska krajevna organizacija Rdečega križa namenila za pomoč ljudem v stiski. Skratka,  obiski prostovoljk  pri družinah  imajo dober namen.

MARIJANSKI KOLEDAR, STENSKI KOLEDAR IN PRATIKA

Na knjižni polici v Mihaelovi kapeli so na voljo Marijanski koledar, listni koledar in Pratika.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu decembru skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov verniki iz Globokega in Zadrž.