ZAHVALA OB ZAHVALNI NEDELJI

Danes kristjani praznujemo zahvalno nedeljo, zato je prav, da pomislimo na vse tisto za kar moramo biti hvaležni Bogu in bližnjim. Nobena stvar na tem svetu ne more živeti in preživeti sama zase, tudi župnija ne. Zato se ob današnji zahvalni nedelji zahvaljujem vsem sodelavcem, ki na različne načine sodelujete pri verskem, pastoralnem in gospodarskem življenju župnije. Hvala vsem bogoslužnim in liturgičnim sodelavcem: pevcem in pevkam odraslega mešanega cerkvenega pevskega zbora, zbora Amani, otroškega cerkvenega pevskega zbora in mladinskemu bendu Luč. Še posebej organistom in zborovodjem, ki dajejo del sebe v to, da imamo lepa bogoslužja; bralcem božje besede, ministrantom. Hvala vsem članom Župnijskega pastoralnega sveta, ključarjem, pastoralnemu asistentu in katehetu, mežnarju, vsem, ki skrbite za čistočo in lepoto naše župnijske cerkve in veroučnih prostorov. Hvala vsem, ki vedno priskočite na pomoč pri delovnih akcijah, obnovah, košnji, vinogradu in še marsikje. Bog povrni vsem dobrotnikom in vsem, ki s svojimi darovi podpirate delovanje naše župnije. Boga plačaj vsem, ki meni osebno ali g. Janezu storite kaj dobrega in skrbite za naju. Naj bo Bog bogat plačnik za vsa vaša dobra dela.

ZAHVALNA NEDELJA PRI SV. TOMAŽU

V nedeljo, 10. novembra, bomo ob 11.30 uri, pri sv. Tomažu obhajali zahvalno nedeljo.

OBHAJANJE ZAHVALNIH NEDELJ Z DAROM HRANE

Zahvalna nedelja ima svoj pomen v tem, da vsaj enkrat na leto bolj zavestno spomnimo na to kar smo in kar imamo, da je vse Božji dar. Obhajanje zahvalne nedelje je priložnost za zahvalo in hvaležnost, za vse prejete darove in milosti, uspeh pri delu, v šoli, študiju, zdravju pri družini in živini. Žal pa je v naši deželi in v naši okolice vse več ljudi, ki trpijo pomanjkanje osnovne življenjske dobrine, to je hrane. Na Karitas se obrača čedalje več ljudi po pomoč. Karitas skuša pomagati in dati toliko kolikor ima.Zato bi vas povabil k sodelovanju: »MOJ DAR ZAHVALNE NEDELJE«. Kaj to pomeni? Čisto preprosto. V času maš ob zahvalnih nedeljah darujem hrano za ljudi v stiski (to so osnovna živila moka, sladkor, olje, krompir, testenine, mleko, riž, vložena zelenjava, sadje …). Nihče ne bo gledal kaj in koliko je kdo dal, pomembno je le, da to kar imamo delimo s tistimi, ki tega nimajo. Povabljeni, da darove prinesete v nedeljo k oltarju v župnijski cerkvi ali pri sv. Roku. To bo najlepše okrašen oltar, ker bo to vaš dar za ubogega človeka. Lepo povabljeni k sodelovanju pri pomoči sočloveku. Vse darove bomo dostavili Karitas škofije Celje, ki bo pričela v teh dneh deliti ozimico.

BLAGOSLOV HORVATOVEGA KRIŽA V OREHKU

V nedeljo, 10. novembra, popoldne ob 15. uri, vabljeni na blagoslov Horvatovega križa v Orehek.

MOLITEV ROŽNEGA VENCA IN MAŠE PO PODRUŽNICAH ZA NAŠE RAJNE

Ob petkih se bomo v molitvi spominjali naših rajnih in darovali zanje svete maše po naših podružnicah. V petek se bomo zbrali ob 19. uri pri sv. Roku, kjer bo molitev rožnega venca in nato sveta maša za rajne po namenu spominov. Lepo vabljeni k molitvi.

BIBLIČNA SKUPINA

V torek ob 19.30 uri lepo vabljeni na biblični večer v župnišče.

SVETOPISEMSKE URICE ZA PREDŠOLSKE OTROKE

V soboto, 9. novembra, bo v veručni učilnici, svetopisemska urica za predšolske otroke. Ob svetopisemski pripovedi, moltvi, igri, pesmi in likovnemu ustvarjanju, se bodo otroci srečevali z vero. Vabljeni.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu novembru skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov verniki iz Sotenskega in Vodenovega.