Prihodnja nedelja je misijonska nedelja, katera nam kliče v zavest, da smo po krstu vsi misijonarji, vsi povabljeni k oznanjevanju evangelija. Dar, ki ga boste prihodnjo nedeljo pri sveti maši namenili za misijone, je največje solidarnostno delo na svetu. Tu mreža Cerkva po vsem svetu sodeluje v skupni pomoči misijonskim deželam, da morejo preko vaših darov priti do šol, bolnišnic, vrtcev, hrane in zdravil ter vsega kar omogoča misijonarjem normalno delovanje. Skušajte imeti pred očmi siromašne misijonske dežele in ljudi, ki bi tudi radi preko vere prišli do uresničenja in doživetja božje ljubezni. Naj vaš dar prihodnjo nedeljo vsaj nekoliko pripomore k reševanju njihovih stisk. Bog vam povrni.