OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA

Smo v mesecu oktobru, ki nas vabi k molitvi rožnega venca. Vsi lepo vabljeni, da vsaj kdaj v tem mesecu pridete v župnijsko cerkev, kjer bomo vedno pol ure pred sveto mašo molili rožni venec, za naše družine, za naš kraj, župnijo, duhovne poklice … vabljen k molitvi tudi doma, kot družina, vsaj kakšno desetko rožnega venca.

 

DIAKONSKO POSVEČENJE

Prihodnjo nedeljo, 27. oktobra, ob 15. uri, bo v Novi Štifti pri Gornjem Gradu diakonsko posvečenje. V diakona bodo posvečeni Ivan Hrastnik iz župnije Laško, Marko Rakun iz župnije Rečica ob Savinji in salezijanec Janeza Suhoveršnika. Ti bodo drugo leto posvečeni v duhovnike. Povabljeni, da molimo za duhovne poklice.

 

ZAHVALNA NEDELJA PRI SV. MIKLAVŽU

V nedeljo, 27. septembra, ob 11.30 uri, pri sv. Miklavžu obhajali zahvalno nedeljo.

 

OBHAJANJE ZAHVALNIH NEDELJ Z DAROM HRANE

Čeprav je zahvalna nedelja 3. novembra, začenjamo zaradi lažje razporeditve maš po podružničnih cerkvah dve nedelji prej. Zahvalna nedelja ima svoj pomen v tem, da vsaj enkrat na leto bolj zavestno spomnimo na to kar smo in kar imamo, da je vse Božji dar. Obhajanje zahvalnih nedelj je priložnost za zahvalo in hvaležnost, za vse prejete darove in milosti, uspeh pri delu, v šoli, študiju, zdravju pri družini in živini. Žal pa je v naši deželi in v naši okolice vse več ljudi, ki trpijo pomanjkanje osnovne življenjske dobrine, to je hrane. Na Karitas se obrača čedalje več ljudi po pomoč. Karitas skuša pomagati in dati toliko kolikor ima.

Zato bi vas povabil k sodelovanju: »MOJ DAR ZAHVALNE NEDELJE«. Kaj to pomeni? Čisto preprosto. V času maš ob zahvalnih nedeljah darujem hrano za ljudi v stiski (to so osnovna živila moka, sladkor, olje, krompir, testenine, mleko, riž, vložena zelenjava, sadej …). Nihče ne bo gledal kaj in koliko je kdo dal, pomembno je le, da to kar imamo delimo s tistimi, ki tega nimajo. Darove boste lahko prinesli v cerkev in jih položil k oltarju. To bo najlepše okrašen oltar, ker bo to vaš dar za ubogega človeka. Lepo povabljeni k sodelovanju pri pomoči sočloveku. Vse darove bomo dostavili Karitas škofije Celje, ki bo pričela v teh dneh deliti ozimico.

 

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE

Počasi se bliža se praznik Vseh svetih in vernih duš, ko se še posebej spominjamo naših rajnih staršev, bratov, sester, sorodnikov, dobrotnikov, prijateljev in znancev. Za kristjane ni dovolj, če se naših dragih rajnih spominjamo samo s svečami in rožami, potrebna je tudi molitev. Molitven spomine lahko napišete na poseben listič, ki ga vzamete v župnijski cerkvi. Dar, ki ga boste namenili ob tem je prostovoljen.

 

»MAJNŠA SVEČKA, ZA ČLOVEKA SREČA« SVEČE KARITAS

Ob prazniku vseh svetih in spominu vseh rajnih, ljudje grobove svojih rajnih še drugače uredijo. Ob teh praznikih prižgemo na grobovih sveč. Karitas nas ob tem vabi k akciji »Manjša sveča, za sočloveka sreča«. S tem ko boste kupili sveče Karitas, boste darovali za ljudi v stiski. Sveče so na voljo pri stranskih oltarjih v župnijski cerkvi.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu oktobru skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov verniki iz Prelog, Bobovega in Male Pristave.