OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA

Smo v mesecu oktobru, ki nas vabi k molitvi rožnega venca. Vsi lepo vabljeni, da vsaj kdaj v tem mesecu pridete v župnijsko cerkev, kjer bomo vedno pol ure pred sveto mašo molili rožni venec, za naše družine, za naš kraj, župnijo, duhovne poklice … vabljen k molitvi tudi doma, kot družina, vsaj kakšno desetko rožnega venca.

 

BIBLIČNA SKUPINA

V torek ob 19.30 uri, vabljeni na biblični večer v župnišče.

 

MISIJONSKA NEDELJA

Prihodnja nedelja je misijonska nedelja, katera nam kliče v zavest, da smo po krstu vsi misijonarji, vsi povabljeni k oznanjevanju evangelija. Dar, ki ga boste prihodnjo nedeljo pri sveti maši namenili za misijone, je največje solidarnostno delo na svetu. Tu mreža Cerkva po vsem svetu sodeluje v skupni pomoči misijonskim deželam, da morejo preko vaših darov priti do šol, bolnišnic, vrtcev, hrane in zdravil ter vsega kar omogoča misijonarjem normalno delovanje. Skušajte imeti pred očmi siromašne misijonske dežele in ljudi, ki bi tudi radi preko vere prišli do uresničenja in doživetja božje ljubezni. Naj vaš dar prihodnjo nedeljo vsaj nekoliko pripomore k reševanju njihovih stisk. Bog vam povrni.

VEČERNICE PRI DOLENČEVI KAPELI V DRAGOMILEM

V nedeljo, 20. septembra ob 15. uri, lepo vabljeni na večernice k Dolenčevi kapeli v Dragomilo.

 

ZAHVALNA NEDELJA PRI SV. LOVRENCU

V nedeljo, 20. septembra, ob 11.30 uri, pri sv. Lovrencu obhajali zahvalno nedeljo.

 

OBHAJANJE ZAHVALNIH NEDELJ Z DAROM HRANE

Čeprav je zahvalna nedelja 3. novembra, začenjamo zaradi lažje razporeditve maš po podružničnih cerkvah dve nedelji prej. Zahvalna nedelja ima svoj pomen v tem, da vsaj enkrat na leto bolj zavestno spomnimo na to kar smo in kar imamo, da je vse to Božji dar. Obhajanje zahvalnih nedelj je priložnost za zahvalo in hvaležnost, za vse prejete darove in milosti, uspeh pri delu, v šoli, študiju, zdravju pri družini in živini. Žal pa je v naši deželi in v naši okolice vse več ljudi, ki trpijo pomanjkanje osnovne življenjske dobrine, to je hrane. Na Karitas se obrača čedalje več ljudi po pomoč. Karitas skuša pomagati in dati toliko kolikor ima.

Zato bi vas povabil k sodelovanju: »MOJ DAR ZAHVALNE NEDELJE«. Kaj to pomeni? Čisto preprosto. V času maš ob zahvalnih nedeljah darujem hrano za ljudi v stiski (to so osnovna živila moka, sladkor, olje, krompir, testenine, mleko, riž, vložena zelenjava, …). Nihče ne bo gledal kaj in koliko je kdo dal, pomembno je le, da to kar imamo delimo s tistimi, ki tega nimajo. Darove boste lahko prinesli v cerkev in jih položil k oltarju. To bo najlepše okrašen oltar, ker bo to vaš dar za ubogega človeka. Lepo povabljeni k sodelovanju pri pomoči sočloveku. Vse darove bomo dostavili Karitas škofije Celje, ki bo pričela v teh dneh deliti ozimico.

 

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE

»Na grob pa križ lesen mi naredite, naj vere, upanje znamenje bo in le pogostokrat se vanj ozrite, naj kaže pot domov vam gor v nebo. Ovene roža, sveti križ ostane, na svetu mine vse, ostane duša, otroci mnogokrat molite zame, ko grob preraste že zelena ruša. (F.Ks. Meško) Počasi se bliža se praznik Vseh svetih in vernih duš, ko se še posebej spominjamo naših rajnih staršev, bratov, sester, sorodnikov, dobrotnikov, prijateljev in znancev. Za kristjane ni dovolj, če se naših dragih rajnih spominjamo samo s svečami in rožami. Potrebno je, da živijo v spominu molitve.

Molitven spomine za svoje drage rajne lahko napišete na poseben listič, ki ga vzamete v župnijski cerkvi. Listič boste lahko oddali v župnijski cerkvi ali pa osebno v zakristiji in župnišču. Dar, ki ga boste namenili ob tem je prostovoljen. Prosimo, da lističe z molitvenimi spomini oddate čim prej.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu oktobru skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov verniki iz Prelog, Bobovega in Male Pristave.