MLADINSKA VEROUČNA SREČANJA

Ob sobotah mladi lepo povabljeni k mladinskim veroučnim srečanjem. Ob 18. uri mladi z petjem in igranjem sodelujejo pri sv. maši, po njej pa je srečanje v župnišču. Lepo vabljeni!

 

ZAČETKE VEROUKA

V preteklem tednu smo pričeli z rednim veroukom. Lepo spodbujamo in vabimo veroučence in njihove družine tudi k nedeljskim svetim mašam. Le tako bo verouk ime smisel in bo tudi dosegel svoj namen. Brez povezave med veroukom in sveto mašo bo bistveni del verskega življenja vsakega otroka izostal. Res lepo povabljeni. Potrudimo se vsi. Naj nam nikoli ne bo škoda časa, ki ga bomo posvetili Bogu.

 

PRAZNIK BL. A. M. SLOMŠKA

V torek je praznik bl. A. M. Slomška. Lepo povabljeni na Ponikvo, Slomškovo rojstno župnijo. Ob 18. uri bo pohod iz Sloma k župnijski cerkvi, kjer bo ob 19. uri sveta maša. Lepo povabljeni.

 

SLOMŠKOV DAN NA PONIKVI

V soboto 28. septembra bo na Ponikvi srečanje katoliških učiteljev, vzgojiteljev, katehetov in staršev. ob 10. uri bo sv. maša, po njej pa srečanje v osnovni šoli na Ponikvi.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V mesecu septembru skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve verniki iz Gaja in Korpul.