V četrtek 1. avgusta, po večerni sv. maši, vabljeni člani ŽPS in ključarji na srečanje v župnišče. V mesecu avgustu je praznik naše župnijske zavetnice in romarski shodi, zato prosim za vašo udeležbo na srečanju.