Košnja travnika k sv. Roku bo v soboto 3. avgusta ob 5. uri zjutraj. Prosimo za kosce in grabljice. Res lepo prosimo in vabimo vse, ki ste pripravljeni polepšati našo romarsko pot k svetemu Roku.