VZHODNA LITURGIJA

Liturgija ali bogoslužje, je ena največjih oblik češčenja Boga. V Cerkvi ostajajo različna obredja ali oblike tega češčenja. Kot katoličani rimskega obreda naj bolj poznamo liturgijo, ki jo ob nedeljah in praznikih vedno srečujemo. Drugače pa v Katoliški Cerkvi obstaja še okli 34 obredov in ena iz med njih je tudi liturgija vzhodnega obreda, ki je naj bolj razširjena v pravoslavni cerkvi. V Katoliški cerkvi jo vedno obhajajo kristjani grkokatoliki, to so tisti kristjani, ki so od pravoslavne cerkve prestopili v Katoliško, se pravi priznali so papeža, medtem ko vse ostalo tudi liturgijo ali bogoslužje pa so ohranili. Da bi lahko tudi mi doživeli lepoto in bogastvo te liturgije, prihajajo k nam grkokatoliško duhovnik oče Mihailo Hardi in še nekateri duhovniki, ki bodo v soboto 13. aprila ob 19. uri obhajali v naši župnijski cerkvi vzhodno liturgijo. Zato ste vsi lepo povabljeni k enkratni priložnosti, da prisostvujemo temu lepemu, duhovno zelo bogatemu in s petjem zelo oplemenitenem bogoslužju ali po naše sveti maši. Dar, ki ga boste namenili pri tej liturgiji bo namenjen za te duhovnike.

 

NOVI VEROUČNI IN PASTORALNI PROSTORI

V tem letu bi radi uredili nove veroučne in pastoralne prostore v pritličju nekdanjega župnijskega gospodarskega poslopja, danes muzeja baroka. Ob velikonočni praznikih ste v ta namen darovali 1.747,90€. Bog povrni za vsak vaš dar in hvala za vaše razumevanje. Tudi v prihodnje se priporočamo, saj je dela in tudi stroškov še veliko.

 

ROMANJE PO ČEŠKI

Konec meseca od 26. do 29. aprila se odpravljamo na romanje po Češki. Vse romarje naprošamo, da v tem tednu poravnate prispevek za romanje.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu aprilu skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov verniki iz Vrha in Močel.