VELIKONOČNO PRAZNOVANJE

Z današnjo, cvetno nedeljo, vstopamo v praznovanje osrednje skrivnosti naše vere. Zato vas dragi župljani in verniki ter vse ljudi dobre volje lepo povabim k skupnemu in družinskemu obhajanju praznikov naše vere.  Res lepo vabljeni v našo župnijsko cerkev k bogoslužju, obisku božjega groba, ter skupni in osebni molitvi. Vzemite si čas za Boga, ker ta čas ni nikoli izgubljen. Pridite, lepo povabljeni k skupnemu praznovanju!

SVETA SPOVED IN SVETE MAŠE V TEM TEDNU

V velikem tednu, ki je pred nami vabljeni k velikonočni sveti spovedi. Možnost za sv. spoved bo vsak večer uro pred večerno sveto mašo in med sveto mašo. Svete maše v tem tednu bodo ob 18. uri.

OBISK BOLNIKOV NA DOMU

Prav je, da v teh dneh omogočimo srečanje z Jezusom tudi vsem tistim, ki zaradi bolezni in oslabelosti ne morejo velikonočne praznike praznovati v cerkvi. Zato bom v torek obiskal bolnike na domu. To bo namesto obiska na prvi petek po veliki noči.

NAŠI RAJNI

V ponedeljek ob 16. uri bo pogrebna sveta maša in nato pogreb Saša Tacer iz Mestinja, v torek ob 16. uri pa pogreb in pogrebna sveta maša Slave Kovač iz Ulice na Livado. Spomnimo se ju v molitvi.

 

VEROUK

Od četrtka naprej ni verouka. Otroci lepo vabljeni k velikonočnemu tridnevju, še posebej prvoobhajanci in birmanci. Z veroukom zopet pričnemo v četrtek 5. aprila.

 

PROŠNJA ZA VELIKONOČNE DOBROTE

V procesiji sodeluje precej ljudi, ki tako prispevajo k lepoti in veličini tega velikonočnega jutra. Vse sodelavce želimo pogostiti. Zato vas naprošam za dobrote, ki spadajo k žegnu, da bomo lahko to storili. Darove lahko prinesete v župnišče v četrtek pred večernimi obredi ali v soboto med 9.00 in 12.00 uro. Bog vam povrni za vašo dobroto.

 

VELIKI ČETRTEK – 28. MAREC

Bogoslužje Velikega četrtka nas spominja na Jezusovo zadnjo večerjo, pri kateri je Cerkvi zaupal evharistijo in duhovništvo.

Spomin zadnje večerje – Jezus je postavil dva zakramenta: zakrament sv. evharistije in zakrament sv. mašniškega posvečenja. Slovesna sv. maša bo ob 18. uri. Po maši bomo prenesli Jezusa v Najsvetejšem zakramentu v stransko kapelo sv. Mihaela, kot spomin na to, da je Jezus noč iz velikega četrtka na veliki petek preživel v ječi. Tu bodo ministranti vodili molitev za nove duhovne poklice. Lepo vabljeni.

VELIKI PETEK – 29. MAREC – celodnevni post

Dan Jezusovega trpljenja, smrti na križu in pokopa. Ta da je strogi in zapovedan post. Kristjani smo povabljeni k premišljevanju Jezusovega trpljenja ter zavedanju kolikšna je bila cena našega odrešenja. Ob 15. uri vabljeni k pobožnosti Križevega pota v župnijsko cerkev. Ob 18. uri vabljeni k obredom velikega petka, ki ima poudarek na čaščenju križa. Ta dan ni svete maše, saj Jezus kot veliki duhovnik sam mašuje na oltarju križa. Po bogoslužju bomo Najsvetejše prenesli v božji grob, kjer bo molitev.

VELIKA SOBOTA  – 30. MAREC

Ob 7. uri bo blagoslov ognja. Skozi ves dan bo v božjem grobu izpostavljeno Najsvetejše, zato lepo vabljeni k molitvi in čaščenju. Skozi dan bodo potekali blagoslovi velikonočnih jedil.

Zvečer ob 18. uri vabljeni k vigiliji, to je slovesnemu bogoslužju, ki nas bo skozi lepoto liturgije vodilo v skrivnost velike noči.

 

PRESTAVITEV URE NA POLETNI ČAS

V času iz velike sobote na veliko nedeljo ne pozabimo prestaviti urinega kazalca za eno uro naprej!

 

BIBLIČNI VEČER

V torek ob 19.30 vabljeni na biblični večer v župnišče.

MOLITVE PRI BOŽJEM GROBU NA VELIKO SOBOTO

8.00 – 9.00: Šmarje, Dvor, Sotensko, Zastranje

9.00 – 10.00: Kamenik, Cerovec, Dragomilo, Dol, Koretno, Konuško

10.00 – 11.00: Vodenovo, Vrh, Močle

11.00 – 12.00: Vinski vrh, Ješovec, Šerovo

12.00 – 13.00: Brecljevo, Jazbine, Gaj

13.00 – 14.00: Globoko, Zadrže

14.00 – 15.00: Predenca, Korpule

15.00 – 16.00: Senovica, Predel

16.00 – 17.00: Stranje, Belo, Bobovo, Preloge, Mala Pristava

17.00 – 18.00: Vabljeni vsi

 

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

9.00 – sv. Rok

9.45 – sv. Tomaž

10.30 – župnijska cerkev

11.30 – župnijska cerkev

13.00 –  sv. Lovrenc

13.45 – sv. Miklavž

14.30 – sv. Barbara

15.30 – župnijska cerkev

16.30 – župnijska cerkev

VELIKA NOČ – DAN JEZUSOVEGA VSTAJENJA – 31. MAREC 

Praznik Jezusovega vstajenja, zmage nad smrtjo, grehom in peklom. Ta dan povabljeni k družinskemu praznovanju. Središče tega praznovanja je vstajenjska procesija in sveta maša. Zjutraj ob 7. uri bo vstajenjska procesija po običajni poti, nato slovesna sveta maša. Prav tako bosta praznični maši še ob 9. in ob 10.15 uri

 

VOŠČIMO VESELO ALELUJO

»Ko se vaše noge spotaknejo v temi in vam srce ječi v praznini groba, naj vam Vstali Gospod pokaže pot v nov dan in vam z življenjem pomaga zapeti Alelujo.« Blagoslovljeno veliko noč vam želiva vaša duhovnika Tadej in Janez.

 

 

VELIKONOČNI PONEDELJEK – EMAVS

Seti maši bosta v župnijski cerkvi ob 9. uri in pri svetem Roku ob 10.30 uri.

Obhajanje Gospodovega vstajenja se ne konča na Veliko noč, ampak traja vse do binkoštnega praznika in potem vsako nedeljo, ki se imenuje Gospodov dan ali nedelja.

 

VELIKONOČNI ŽEGEN

–  Na velikonočno jutro boste po maši jedli velikonočni žegen. Naj bo ta žegen spomin na Jezusovo zmago nad smrtjo. Lepo je da se zberete ob družinski mizi z molitvijo, ki ste jo dobili pri blagoslovu velikonočni jedil in se Jezusu zahvalite za njegov neizmerni dar vstajenja.

VEČERNE SVETE MAŠE

V tednu po veliki noči bodo večerne maše ob 19. uri.

NOVI VEROUČNI IN PASTORALNI PROSTORI

V tem letu bi radi uredili nove veroučne in pastoralne prostore v pritličju nekdanjega župnijskega gospodarskega poslopja, danes muzeja baroka. Na vas se obračamo s prošnjo za pomoč, zato bodo vaši darovi pri sv. mašah na cvetno nedeljo in veliko noč, namenjeni za nove veroučne in pastoralne prostore. Hvala za vaše razumevanje in pomoč.

 

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE ZA VELIKONOČNE PRAZNIKE

Vedno, kadar se pripravljamo na kakšno praznovanje, uredimo in očistimo tudi prostor in okolico. Prav je, da za velikonočno praznovanje očistimo našo župnijsko cerkev in njeno okolico, ter veroučne prostore. Zato se obračam s prošnjo na vse župljane in vas lepo vabim, v ponedeljek od 9. ure k čiščenju.