LETO VERE

Rečemo »verujem« ali pa »ne verujem«. Toda kako razumemo besedo »verovati«? Katekizem nam pravi, da se »verovati« nanaša na dvoje: »na osebo in na resnico«. A prvo mesto vedno pripada osebi. Jedro vere torej predstavlja osebno človekovo sprejemanje Boga in ne ponavljanje fraz o Bogu, četudi so le-te resnične. Benedikt XVI. jasno piše: »Na začetku kristjanovega bitja ni neka etična odločitev ali velika ideja, ampak srečanje z nekim dogodkom, z neko Osebo, ki daje njegovemu življenju novo obzorje.« (Bog je ljubezen) Izpovedujemo apostolsko vero in to pomeni, da je naša vera ukoreninjena v srečanju apostolov z Jezusom iz Nazareta. To srečanje je temelj naših osebnih srečanj z Bogom, ki se daje izkusiti preko stvarstva, v življenjskih dejstvih in v naših srcih. Katekizem na drugem mestu navaja resnico. To pomeni, da je vera tudi »svobodna pritrditev celotni resnici, ki jo je Bog razodel«. Vero izpovedujemo kot skupek resnic, ki jih je razodel Bog in jih varuje Cerkev. Toda te resnice niso filozofija, ki bi se nanašala na Boga, temveč se rojevajo iz konkretnega dogodka, se pravi iz osebe Jezusa Kristusa. Krščanska vera je tako odgovor človeka na osebo Jezusa, na njegove besede in dejanja. Ta odgovor po eni strani izraža človekovo svobodo, po drugi pa predstavlja dejanje poslušnosti (Rim 1,5). V katekizmu beremo, da »biti poslušen v veri pomeni svobodno se podrediti poslušani besedi«. Poslušnost Bogu torej ne nasprotuje naši svobodi. Nasprotno, ta poslušnost, ko se zanjo svobodno odločimo, nam omogoči, da smo resnično to, kar smo. Tako kot to lahko vidimo v zgledu življenja Device Marije.

POSTNI ČAS

V postnem času vabljeni k molitvi, dobrim delom, sveti maši in k sveti spovedi.

POSTNA DUHOVNA OBNOVA ŽUPNIJSKIH SODELAVCEV

V soboto, 16. marca, ob 9. uri, lepo vabimo vse župnijske sodelavce člane ŽPS, ključarje, pevce, bralce božje besede, krasilce cerkve na postno duhovno obnovo, ki bo v župnijski cerkvi v Šentjurju. Najprej bomo prisluhnili duhovnemu nagovoru, nato pa bomo molili križev pot, v tem času pa bo možno opraviti tudi sveto spoved. Srečanje bomo sklenili ob 11.30 uri. Lepo povabljeni!

KONKLAVE – VOLITVE NOVEGA PAPEŽA

V torek, 12. marca, se pričnejo konklave, volitve novega papeža. V osebnih in skupnih molitvah molimo za uspešno izvolitev novega vrhovnega pastirja Cerkve. K običajnim molitvam dodajajmo očenaš, zdravamarijo in Slava Očetu »za srečno izvolitev papeža«.

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA

V postnem času lepo vabljeni tudi k pobožnosti molitve Križevega pota. Križev pot bomo molili vsak postni petek pol ure pred večerno sv. mašo ob 17.30 uri. Danes popoldne bo križev potk sv. Roku ob 15. uri, ki ga bo vodil g. Srečko Hren, župnik pri Sv. Duhu v Celju. V primru dežja bo molitev v župnijski cerkvi. Lepo vabljeni!

SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV

V četrtek po sv. maši lepo vabljeni člani ŽPS in ključarji na srečanje v župnišče. Bližajo se velikonočni prazniki, zato vas prosim za vašo prisotnost.

MINISTRANTSKE VAJE

V soboto ob 16. uri, lepo vabljeni ministranti na vaje v župnijsko cerkev.

BIBLIČNI VEČER: V torek ob 19.30 uri vabljeni na biblični večer v župnišče.

NAŠI RAJNI: V preteklem tednu smo se poslovili od Nade Drofenik iz Cerovca, Antona Gajšek iz Prelog in Jožefa Lorber iz Predence. Danes popoldne ob 16. uri pa bo pogrebna sveta maša in pogreb Marije Verbek iz Koretnega. Spomnimo se jih v molitvi.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV: V mesecu marcu skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov verniki iz Predela in Senovice.