LETO VERE

Bog je Stvarnik nebes in zemlje, Stvarnik človeškega bitja. Veroizpoved se začne z besedami: »Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje.« Boga prepoznavamo kot Očeta v njegovem stvarstvu; on je vir življenja in z ustvarjanjem je pokazal svojo vsemogočnost. Kot Oče je dober in mogočen; za to, kar je ustvaril, skrbi z ljubeznijo in zvestobo, ki se nikoli ne zmanjšata. Stvarstvo postane kraj, kjer prepoznamo in priznamo vsemogočnost Gospoda in njegovo dobroto, postane poziv k veri, da bi verniki izpovedovali Boga kot Stvarnika. Vernik lahko bere veliko knjigo narave in razume jezik vesolja, ki nam govori o Bogu. A potrebna je njegova Beseda razodetja, ki prebuja vero, da bi človek lahko dosegel polno zavedanje o stvarnosti Boga kot Stvarnika in Očeta. Ravno v Svetem pismu lahko človeška inteligenca najde v luči vere ključ za pojasnjevanje in spoznanje sveta. V prvem poglavje 1 Mojzesove knjige beremo o Bogu, ki v šestih dneh ustvari svet, sedmi dan pa počiva. Šest krat se ponovi stavek: »Bog je videl, da je dobro.« »Vse, kar Bog ustvari je lepo in dobro, prežeto z modrostjo in ljubeznijo; stvariteljsko delovanje Boga prinaša red, vnaša harmonijo in daje lepoto. (Benedikt XVI)

PEPELNICA – POSTNI ČAS

V sredo je pepelnica, strogi in zapovedan post. S tem dnem vstopamo v štirideset dnevni postni čas. Naj bo to lepa in bogata priprava na velikonočne praznike. Vabljeni k bolj rednemu obiskovanju bogoslužja ob nedeljah in med tednom, osebni in skupni molitvi, velikonočni sveti spovedi.

Na pepelnično sredo bosta sveti maši ob 9.00 in ob 18.00 uri, med mašama bo tudi obred pepeljenja.

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA

V postnem času lepo vabljeni tudi k pobožnosti molitve Križevega pota. Križev pot bomo molili vsak postni petek pol ure pred večerno sv. mašo ob 17.30 uri in vsako nedeljah v postu iz župnijske cerkve k sv. Roku ob 15. uri. Lepo vabljeni in povabite še druge!

VEROUK V torek je pust in ne bo verouka.

NABIRKA ZA NAŠO ŠKOFIJO

V nedeljo, 17. februarja, bo vaš dar pri sveti maši namenjen za potrebe naše celjske škofije. Bog vam povrni za vaš dar.

ŽUPNIJSKO ROMANJE

V času od 26. do 29.4. 2013 bomo župnije Sladka Gora, Sveti Duh – Celje in Šmarje romali po Češki. Ker je naš avtobus že poln, celjski pa še ne, lepo vabljeni, da se nam pridružite na lepi romarski poti. Cena romanja je 288€.

ORATORIJSKI DAN

V torke, 19. februarja bo v župniji potekal oratorijski dan. Potekal bo od 9. do 16, ure, ko ga bomo zaključili s sveto mašo, h kateri vabimo tudi starše. Vabljeni vsi veroučenci. Za prvoobhajanci in birmance pa to spada k pripravi na zakramente. Lepo vabljeni.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu februarju skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov verniki iz Predence, Vinskega vrha, Cerovca, Kamenika in Ješovca.