LETO VERE

Nihče ne more verovati sam

Vera kot človekov odgovor Bogu je osebno dejanje. Zato nihče ni prisiljen verovati. Da! V zgodovini lahko najdemo primere, kjer je bila religija posameznikom in ljudstvom vsiljena. Toda vsiljena religija ni vera.

Po drugi strani lahko opazimo, da krščanska vera ni subjektivno in izolirano dejanje. V Katekizmu katoliške Cerkve beremo: »Nihče ne more verovati sam, kakor nihče ne more živeti sam. Nihče si ni dal vere sam (KKC 166).« Vero sprejmemo od drugih in jo tudi drugim posredujemo. Večina nas kristjanov je prejela krst teden ali mesec dni po rojstvu. Kasneje se je Cerkveno občestvo, začenši s starši, začelo zavzemati za našo duhovno vzgojo. Zatorej, ko nekdo reče »jaz verujem«, to pomeni tudi »mi verujemo«.

Danes zlahka naletimo na slogan: »Kristus – da, Cerkev – ne«, kar pomeni »Verujem v Jezusa Kristusa, ampak Cerkveno učiteljstvo me toliko ne zanima«. Temu načinu razmišljanja manjka smisel. Zahvaljujoč prvi skupnosti kristjanov, kar pomeni, zahvaljujoč Cerkvi prvega stoletja, poznamo Jezusa iz Nazareta in lahko v roke vzamemo knjigo Nove zaveze. Če zavržemo Cerkev, ki že 20 stoletij pripoveduje Jezusovo zgodbo, kako se lahko pretvarjamo, da verujemo v Jezusa?

Katekizem nas spominja, da po Rimskem obredniku, krstitelj vpraša katehumena: »Kaj želiš od Božje Cerkve?« Odgovor je: »Vero.« Vero, ki daje večno življenje. Četudi zveličavno odrešenje prihaja samo od Boga, »mi verujemo Cerkvi kot materi našega novega rojstva« (KKC 169). Od te matere prejemamo veliko stvari: Besedo, zakramente, tradicionalne navade, veliko prijateljev; in seveda večno življenje.

 

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA

V postnem času lepo vabljeni tudi k pobožnosti molitve Križevega pota. Križev pot bomo molili vsak postni petek pol ure pred večerno sv. mašo ob 17.30 uri in vsako nedeljo v postu iz župnijske cerkve k sv. Roku ob 15. uri. Zaradi snega bo Križev pot danes ob 15. uri v župnijski cerkvi. Lepo vabljeni in povabite še druge!

 

PRVI PETEK

Na prvi petek vabljeni k sveti maši ob 9.00 in ob 18.00 uri. Ta dan bom obiskal bolnike na domu.

 

DOBORDELNI VEČER

Klub Modrosti Celje v sodelovanju z Varstveno delovnim centrom Šmarje pri Jelšah prireja družabni večer z dobrodelno noto, ki bo v petek 1. 3. 2013 v telovadnici Osnovne šole Šmarje pri Jelšah. Zbrana sredstva bodo namenjena letovanju oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Vstopnica znaša 10€, ki jih lahko dobite pri Urški (070 844 742).

 

NAŠI RAJNI

V tem tednu smo v večnost pospremili Jožefo Kolar iz Dvora. Spomnimo se je v molitvi.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu marcu skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov verniki iz Predela in Senovice.

Vernikom iz Predence, Vinskega vrha, Cerovca, Kamenika in Ješovca, ki ste v mesecu februarju skrbeli za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov, se lepo zahvaljujemo.