LETO VERE

»Zgodovina ni neko preprosto sosledje stoletij, let in dni, ampak je čas neke prisotnosti, ki jim daje poln pomen in jih odpira za trdno upanje. To, kar razsvetljuje in daje polni smisel zgodovini sveta in človeka, začne sijati v betlehemski votlini: to je Skrivnost, v katero bomo kmalu zrli ob božiču: odrešenje, ki se uresniči v Jezusu Kristusu,« je dejal papež. »V Jezusu Kristusu, Bog pokaže svoje obličje in prosi za odločitev človeka, da ga prepozna in sledi. Razodetje Boga v zgodovini, da bi vstopil v odnos ljubezenskega dialoga s človekom, daje nov smisel celotni človeški hoji.« (Benedikt XVI.)

 

BOŽIČNI BLAGOSLOVI

V tem času potekajo božični blagoslovi domov, zato bodo svete maše med tednom zjutraj ob 7.30 uri. Če slučajno kdo želi blagoslov kako drugače, ali pa kakšno uro prej, naj to sporoči. Tam kjer se je kdo priselil, povprašajte, če želijo blagoslov doma. V nedeljo 13. januarja je predviden blagoslov po blokih, če kdo želi naj prosim sporoči.

JEZUSOV KRST

Prihodnja nedelje je nedelja Jezusovega krsta, zato se bomo pri vseh nedeljskih mašah spomnili tudi našega krsta in obnovili krstne obljube.

VEROUK: V tem tednu ni verouka.

VERSKI TISK

Mesec januar je mesec verskega tiska, zato vabimo k obnovitvi naročnine in tudi nove naročnike.

Celoletne naročnine za verski tisk znašajo:

DRUŽINA: 83€ ; OGNJIŠČE: 27,75€; MISIJONSKA OBZORJA: 10€

PRIJATELJ: 11; BOŽJE OKOLJE: 24€

NAŠI RAJNI

Umrl je Franc FAJS iz Gaja. Pogrebna maša bo jutri, v ponedeljek ob 15. uri, po sv. maši pa pogreb pokojnega. Spomnimo se ga v molitvi.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu januarju skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov verniki iz Dragomilega, Dola, Brecljevega, Draškovega Sela in Jazbin.