LETO VERE

Učlovečenje nam kaže na »neverjetni realizem božje ljubezni«. Božje delovanje se namreč ne omejuje le na besedo, Bog se ne zadovolji samo z govorjenjem, ampak vstopi v našo zgodovino in nase prevzame napor in težo človeškega življenja. Božji Sin je zares postal človek, rojen je bil iz Device Marije, v nekem času in na nekem kraju, v Betlehemu, pod vladavino cesarja Avgusta, ko je bil cesarski namestnik Kvirinij; odraščal je v družini, imel je prijatelje, oblikoval je skupino učencev, podučil je apostole za nadaljevanje njegovega poslanstva, svoje zemeljsko življenje je končal na križu. »Ta način Božjega delovanja je močna spodbuda, da se vprašamo o realizmu naše vere, ki ne sme biti omejena s čustvenim področjem, ampak mora vstopiti v konkretnost našega bivanja, mora se dotakniti našega vsakodnevnega življenja in ga usmeriti tudi na praktičen način,« Bog se ni zaustavil pri besedah, ampak nam je pokazal, kako živeti, s tem, da je z nami delil našo lastno izkušnjo, razen greha. Vera ima temeljni vidik, ki se ne tiče samo misli in srca, ampak celotnega našega življenja.« (Benedikt XVI.)

 

SVETE MAŠE V TEM TEDNU

V tem tednu bodo jutranje sv. maše ob 8.00 uri, od četrtke naprej pa zopet ob 18. uri.

 

GOD SV. ANTONA

V četrtek je god sv. Antona Puščavnika. Ob 9. uri zjutraj bo pri sv. Roku sveta maša in blagoslov mesnin. Lepo vabljeni!

 

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV

V času od 18. do 25. januarja bomo v ves krščanski svet združeni v molitvi in prošnji za edinost vseh kristjanov. Vodilna misel letošnjega tedna za edinost med kristjani je: »Kaj Bog hoče od nas?« Žal smo se tudi kristjani skozi čase prepirali in delili, vsi pa vemo, da je bila Jezusova srčna želja preden je šel v trpljenje, smrt in vstajenje, da bi bili eno med seboj. Zato v tem času povabljeni k sveti maši in molitvi, saj bomo vsak dan premišljevali o edinosti med nami kristjani.

 

VEROUK

V tem tednu ni verouka.

 

VERSKI TISK

Mesec januar je mesec verskega tiska, zato vabimo k obnovitvi naročnine in tudi nove naročnike.

Celoletne naročnine za verski tisk znašajo:

DRUŽINA: 83€

OGNJIŠČE: 27,75€

MISIJONSKA OBZORJA: 10€

PRIJATELJ: 11€

BOŽJE OKOLJE: 24€

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu januarju skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov verniki iz Dragomilega, Dola, Brecljevega, Draškovega Sela in Jazbin.