LETO VERE

Učlovečenje – nov način Božje navzočnosti med ljudmi

Nekaj popolno novega se je zgodilo z učlovečenjem. Iskanje Božjega obličja doživi preobrat, tokrat ga lahko vidimo: to je obličje Jezusa, Božjega Sina, ki je postal človek. V njem se izpolni pot razodetja Boga, ki se je začela s klicem Abrahama. On je polnost tega razodetja, ker je Božji Sin; v njem razodetje in tisti, ki se razodene, sovpadata. »Jezus nam pokaže obličje Boga in nam da spoznati ime Boga.« Pri zadnji večerji Jezus pravi: »Razodel sem tvoje ime ljudem« (Jn 17,6). Izraz ime Boga pomeni Bog kot tisti, ki je navzoč med ljudmi. Jezus predstavlja nov način Božje navzočnosti, kajti tisti, ki vidi njega, vidi Očeta. Krščanstvo je religija Božje besede, kot je trdil sv. Bernard. Vendar ne zapisane in neme besede, ampak učlovečene in žive Besede. Patristično izročilo to stvarnost izrazi s posebnim obrazcem: Jezus je Verbum abbreviatum – okrajšana in osnovna Beseda Očeta, ki nam je vse povedal o sebi. (Benedik XVI.)

 

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV

Smo v času molitvene osmine za edinost kristjanov, ki poteka pod geslom „Kaj Bog hoče od nas?“ Njen namen je približati različne krščanske tradicije, obrede in običaje med seboj tako na bogoslužni kot tudi na pastoralni in teološki ravni.

Oktobra 2012 je minilo petdeset let od začetka 2. vatikanskega vesoljnega cerkvenega zbora (1962–1965), ki je zapisal: „Pospeševati obnovitev edinosti med vsemi kristjani, to je eden izmed glavnih ciljev koncila. Kristus Gospod je namreč ustanovil eno in edino Cerkev … Razdeljenost čisto gotovo nasprotuje Kristusovi volji, je svetu v pohujšanje in v škodo najsvetejši stvari, namreč oznanjevanju evangelija vsemu stvarstvu“ (Odlok o ekumenizmu).

Koncil je posebej izpostavil pomen duhovnega ekumenizma, ki vključuje “spreobrnjenje srca in svetost življenja skupaj z zasebnimi in javnimi molitvami za edinost kristjanov”. Duhovni ekumenizem je „duša vsega ekumenskega gibanja“.

Ko se torej leto za letom v molitveni osmini zbiramo k maši in molitvam, izpolnjujemo željo celotne Cerkve. Srečujemo se tudi z verniki in predstavniki drugih Cerkva, saj je “dovoljeno in celo zaželeno, da se katoličani združujejo k molitvi” skupaj z njimi .

Glavna misel letošnje osmine (Kaj Bog hoče od nas?) je vzeta iz preroka Miheja. Premišljevali bomo o tem, kako je iskanje vidne edinosti neločljivo povezano s prizadevanjem za pravičnost in dostojanstvo vsakega človeka.

Bl. A. M. Slomšek je za predhodnika modernega ekumenskega gibanja in zgled edinosti imel sveta brata Cirila in Metoda. Letos bomo obhajali 1150-letnico njunega prihoda na Veliko Moravsko.

 

VEROUK

 V tednu, ki je pred nami se zopet začne reden verouk.

 

NEDELJA SVETEGA PISMA

Prihodnja nedelja je 3. nedelja med letom, imenovana tudi nedelja Svetega pisma. Sveto pismo je pismo Boga človeku. Po razodeti Božji besedi se Bog razodeva človeku. Zato vabljeni k branju Svetega pisma.

 

NAŠI RAJNI

Umrl je Dani Pecko iz Šmarja, pogreb s pogrebno sveto mašo bo v torek, 22. januarja 2013 ob 15. uri.

V preteklem tednu smo v večnost pospremili Marijo Jesenko iz Prerlog in Marijo Kamuš iz Vodenovega. Spomnimo se jih v molitvi.

 

BOŽIČNI BLAGOSLOVI

V tednu, ki je za nami smo končali z božičnimi blagoslovi vaših družin in domov. Iskren Bog lonaj za vašo odprtost, dobroto in prijaznost. Sprejmite to zahvalo tako od g. Janeza kot od mene. Lepo se je bilo srečati z vami v vašem domu. Bog vas blagoslovi.

 

VERSKI TISK

Mesec januar je mesec verskega tiska, zato vabimo k obnovitvi naročnine in tudi nove naročnike.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu januarju skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov verniki iz Dragomilega, Dola, Brecljevega, Draškovega Sela in Jazbin.