LETO VERE

»Marija se v popolnem zaupanju zanese na besedo, ki ji jo oznani Božji glasnik in postane vzor in mati vseh vernikov.«. Marijina vera »živi veselje oznanjenja, a gre tudi skozi temo križanja Sina, da bi lahko dospela do luči vstajenja«. Nič drugače ni za pot vere vsakega med nami. »A bolj se odpremo Bogu, sprejmemo dar vere in v celoti položimo vanj svoje zaupanje, bolj nas naredi zmožne s svojo prisotnostjo, da živimo vsako življenjsko situacijo v miru in gotovosti v njegovo zvestobo in njegovo ljubezen. To pa pomeni, da izstopimo iz nas samih in svojih načrtov, da bi Božja beseda lahko bila svetilka, ki vodi naše misli in naša dejanja«. Božja vsemogočnost tudi v našem življenju deluje pogosto s tiho močjo resnice in ljubezni. Vera nam torej pravi, da nezaščitena moč tega Otroka na koncu premaga hrupne moči sveta.« (Benedikt XVI.)

SILVESTROVO

Jutri je Silvestrovo, zadnji dan v tem letu. Svete maše bodo ob 7.30 v župnijski cerkvi. Ob 8.00 uri pri sv. Roku. Zvečer bo v župnijski cerkvi sveta maša ob 23. uri, potem pa bomo novo leto pričakali v župnijski kleti. Kdor se želi pridružiti, povabljen, kaj za prigriznit prinesite s seboj, kaj za popit pa se bo že našlo v župnijski kleti.

NOVO LETO

V torek je 1. januar, novo leto, praznik Marije Božje Matere. Sveti maši bosta ob 9.00 in ob 10.15 uri

BOŽIČNI BLAGOSLOVI

V tem času potekajo božični blagoslovi domov, zato bodo svete maše med tednom zjutraj ob 7.30 uri. Tudi prvi četrtek in petek ter obisk  bolnikov odpadejo. Če slučajno kdo želi blagoslov kako drugače, ali pa kakšno uro prej, naj to sporoči. Tam kjer se je kdo priseli, povprašajte, če želi blagoslov doma.

SVETI TRIJE KRALJI

V nedeljo je praznik Gospodovega razglašenja – Sveti trije kralji. Modri z vzhoda, so prišli počastit Božje Dete. S tem se je Bog razodel vsem narodom sveta. Kakor so trije kralji prinesli Jezusu darove zlata, kadila in mire, tako vabim naše veroučence, da k jaslicam položijo svoje darove, ki so jih v adventnem času zbirali za lačne otroke.

AKCIJA OTROCI ZA OTROKE

V adventnem času so naši veroučenci zbirali darove za lačne otroke. Zato vabljeni v nedeljo k sveti maši, da svoje darove kakor trije kralji položijo k jaslicam.

 

VERSKA STATISTIKA

Ob prehodu iz starega v novo leto se oziramo nazaj na prehojeno pot preteklega leta. Matične knjige naše župnije so za leto 2012 zabeležile sledeče:

Krstna knjiga:

V krstno knjigo smo vpisali 46 krstov, od tega 21 dečkov in 25 deklic. 18 otrok je bilo rojenih v zakonski skupnosti, od tega trije v civilno zakonski skupnosti, 28 otrok pa v izven zakonski skupnosti. Glede na statistiko iz leta 2011 je razvidno, da se je razkorak krščenih otrok v zakonski skupnosti v primerjavi s tistimi, ki so bili krščeni v izven zakonskih skupnostih povečal na račun otrok katerih starši niso poročeni.

Krst je prvi in naj bolj osnovni zakrament, brez tega zakramenta ni nobenega drugega zakramenta. Vsak otrok je krščen v veri staršev, botrov in veri Cerkve. Zato spodbujam, da se na krst lepo pripravi cela družina, ker je to enkraten in neponovljiv dogodek. Za krst se je potrebno prijaviti nekaj časa prej, da se vse uskladi in pripravi. Starše krščencev spodbujam naj dajo otroku s svojim življenjem zgled lepega krščanskega življenja.

Poročna knjiga:

V poročno knjigo smo vpisali »rekordnih« 17 porok. To je zelo pohvalno. Podobno bogato leto porok je bilo v letih 2007 in 2008, pred tem pa le leto 1991.

Sv. zakon je zakrament služenja drug drugemu, je posebno povabilo Boga v svoje življenje. Zato spodbujam vse tiste, ki živite skupaj, da se odločite stopiti na pot skupnega zakonskega življenja in v svoj medsebojni odnos povabite Boga.

Mrliška knjiga:

V mrliško knjigo smo vpisali 30 pogrebov (15 moških in 15 žensk), kar je v primerjavi z prejšnjimi leti hvala Bogu manj. Najstarejši moški je bil Martin Jecl 86 let, najstarejša ženska pa Neža Verk, stara 2 meseca manj kot 100 let. Sprevidenih je bilo 7 ljudi, kar 23 pokojnih pa je umrlo brez podeljenih zakramentov za umirajoče. Povprečna starost umrlih žensk je 78,6 let, umrlih moških pa 74,5 let.

Ohranimo ta lep potek krščanskega pogreba, da v župnijsko cerkve pripeljemo pokojnika in tam darujemo pogrebno sv. mašo, potem pa se od njega poslovimo na pokopališču. Skušajmo imeti v mislih, da je osrednji del slovesa od naših dragih rajnih pogrebna sveta maša, ker je to zakrament. Radi molimo, darujmo za sv. maše in za cerkev. Maša je največ kar lahko storimo za naše drage pokojne.

V župniji je bilo v preteklem letu birmanih 46 birmancev, k prvemu sv. obhajilu je pristopilo 40 otrok. V veroučnem letu 2011-12 obiskuje verouk 377 otrok, približno 29.000 pa je bilo razdeljenih Svetih obhajil. Lepo vas spodbujam in vabim k obisku svetih maša. Sveta maša je temelj našega verskega in krščanskega življenja.

Naj nas v letu, ki prihaja vodi misel bl. A. M. Slomška: » Pritoževati čez slabe čase in hudobne ljudi je lahko, ali popraviti jih je težko, če sami pri sebi ne začnemo. Vsakteri naj najpoprej pred svojim pragom pomete. Pravi kristjani malo tožijo, drugih celo ne dolžijo, ampak veliko dobrega storijo in tako boljšajo svet«. Naj bo svet boljši in lepši tudi po vaših prizadevanjih.

VERSKI TISK

Vabim vas, da obnovite naročnino na verski tisk. Vabljeni tudi novi naročniki.

Celoletne naročnine za verski tisk znašajo: DRUŽINA: 83€; OGNJIŠČE: 27,75€; MISIJONSKA OBZORJA: 10€; PRIJATELJ: 11€; BOŽJE OKOLJE: 24€

TELEVIZIJA SLOVENIJA PREDSTAVLJA SV. ROK

Danes, v nedeljo 30. decembra, bo ob 21.55 uri na prvem programu, TVS predstavila Sladko Goro, Tinsko in sv. Rok. Ponovitev bo 5.1.2013 ob 15.45 uri.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu januarju skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov verniki iz Dragomilega, Dola, Brecljevega, Draškovega Sela in Jazbin.

Vernikom iz Globokega in Zadrž, ki ste v mesecu decembru skrbeli za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov se lepo zahvaljujemo.