LETO VERE

Kako naj v našem času govorimo o Bogu in evangeliju. Leto vere je priložnost, da s pomočjo Svetega Duha odkrijemo nove poti, tako na osebni ravni kot na ravni skupnosti, da bi moč evangelija vsepovsod postala življenjska usmeritev. Da bi lahko govorili o Bogu, moramo najprej poslušati, kaj nam je Bog sam povedal. Bog namreč ni neka oddaljena hipoteza o izvoru sveta. Bog se za nas zanima in nas ljubi, osebno je vstopil v resničnost naše zgodovine in spregovoril o sebi. V Jezusu Kristusu se srečamo z obličjem Boga, ki je sestopil s svojega neba, da bi se potopil v svet ljudi in jih naučil ”umetnosti življenja”, pot sreče; da bi nas osvobodil greha in bi v polnosti postali Božji otroci. Jezus je prišel, da bi nas osvobodil in nam pokazal dobro življenje evangelija.

Govoriti o Bogu pomeni, da razumemo to, kar moramo ponesti ljudem našega časa: ne abstraktnega, ampak konkretnega Boga, Boga, ki obstaja, ki je vstopil v zgodovino in je v njej navzoč. To je Bog Jezusa Kristusa, ki je odgovor na temeljno vprašanje zakaj in kako živeti. Govor o Bogu zahteva domačnost z Jezusom in njegovim evangelijem, predpostavlja naše osebno poznavanje Boga in strast za odrešenjski načrt. Pri govoru o Bogu, pri evangelizacijskem delu, je pod vodstvom Svetega Duha potrebno ponovno osvojiti preprostost, vrniti se k bistvu oznanila: k veseli novici o Bogu, ki je resničen, konkreten, se zanima za nas, je Ljubezen; je Bog, ki nam je blizu po Jezusu Kristusu vse do križa in ki nam z vstajenjem daje upanje ter nas odpira za večno življenje. Govoriti o Bogu pomeni dati prostor njemu, ki nam razodeva Božje obličje ljubezni, pomeni razlastiti lastni jaz in ga darovati Kristusu, zavedajoč se, da nismo mi tisti, ki druge vodimo k Bogu, ampak je Bog sam, ki jih kliče k sebi. Govoriti o Bogu pomeni, da zanj ustvarimo prostor in mu zaupamo, da je on tisti, ki deluje v naši slabosti, kajti bolj ko postavimo v središče njega in ne samih sebe, bolj bo naše sporočanje rodovitno. To velja tudi za krščanske skupnosti, te so poklicane, da pokažejo spreminjajoče se delovanje Božje milosti, presežejo individualizem, zaprtost, ravnodušnost in v vsakodnevnih odnosih živijo Božjo ljubezen. (papež Benedik XVI.)

 

ADVENTNI ČAS – ČAS PRIPRAVE NA BOŽIČ

V adventnem času smo spodbujeni in povabljeni k poglobljeni pripravi na božične praznike. K temu spada molitev osebna in družinska, obisk svete maše ob nedeljah in praznikih, pa tudi med tednom in adventna sveta spoved. Naj bo to priložnost za našo »duhovno inventuro«. Lepo vabljeni!

 

BIBLIČNA SKUPINA

V torek ob 19.30 uri, lepo vabljeni k biblični skupini v župnišče.

 

SEJA ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV

V četrtek 14. decembra, po večerni maši ob 19. uri, lepo vabim člane ŽPS in ključarje na srečanje v župnišče.

 

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

V nedeljo se prične božična devetdnevnica, ko se bomo skupaj pripravljali na praznik Jezusovega rojstva.

 

STOLNINA

Običajno se je vedno v mesecu decembru pobirala stolnina. Še vedno ohranjamo to navado, s tem, da je namen daru namenjen za prednostne projekte v župniji. Eden takih je dokončanje naše Kalvarije. Tako bo dar od stolnine namenjen temu. Bog povrni za vsak vaš dar.

 

NAŠI RAJNI

V preteklem tednu smo v večnost pospremili Ano Černoša iz Jazbin. Spomnimo se je v molitvi.

 

VERSKI TISK

Lepo in prav je, da ima vsaka družina v naši župniji naročen tudi kakšen verski tisk. Toplo priporočam in spodbujam branje verske literature. Verski tisk v Sloveniji je kakovosten in zelo pester, tako, da se da za vsak okus nekaj najti. Vem, da je stiska in zato bo morda najlažje odpovedati verski tisk, pa vendar skušajmo ostati naročniki verskega tiska. Zato vabim k obnovitvi naročnine, prav tako pa vabim tudi nove naročnike. Pregovor pravi: »Povej mi, kaj bereš in povem ti, kdo si«.

Celoletne naročnine za verski tisk znašajo:

DRUŽINA: 83 (do konca decembra, po novem letu 88€)

OGNJIŠČE: 27,75

MISIJONSKA OBZORJA: 10

PRIJATELJ: 11

BOŽJE OKOLJE: 24

Če bomo Družino plačali do konca meseca decembra, potem bo cena 83, po novem letu pa 88.

MARIJANSKI KOLEDAR, STENSKI KOLEDAR IN PRATIKA

Na voljo so: Marijanski koledar, listni koledar in Pratika.

 

OBISK ZALOŽBE DRUŽINA

Prihodnjo nedeljo nas bo obiskala katoliška založba Družina. Na stojnici pred cerkvijo si boste lahko pogledali knjige z duhovno vsebino in bolj podrobno spoznali Družino.

 

DAROVI ZA POPLAVLJENE

Za ljudi v stiski, ki so jih prizadele poplave ste posamezniki darovali skupaj 890€. Vsem dobrotnikom naj Bog povrne s svojim blagoslovom.

NABIRKA ZA KARITAS

Preteklo nedeljo ste za Karitas darovali 1.279€. Bog povrni za Vaš dar.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu decembru skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov verniki iz Globokega in Zadrž.