LETO VERE

Papež v letu vere pravi: »Vera v Boga, ki je ljubezen in ki se je približal človeku tako, da se je utelesil in daroval samega sebe na križu, da bi nas odrešil in nam odprl vrata v nebo, na svetel način kaže, da samo v ljubezni obstaja polnost človeka.«  Medtem ko kulturne spremembe pogosto kažejo na mnoge oblike barbarstva, ki se dogajajo pod nalepko ”dosežki civilizacije”, pa vera zatrjuje, da se resnična človeškost nahaja na krajih, v gestah, časih in oblikah, kjer je človek spodbujen z ljubeznijo, ki izvira od Boga, se izraža kot dar, se kaže v odnosih, bogatih z ljubeznijo, sočutjem, pozornostjo in nesebičnim služenjem drugim. Kjer so oblast, posedovalnost, izkoriščanje in spreminjanje drugega v potrošniško blago iz lastnega egoizma, kjer je arogantnost vase zaprtega ‘jaz-a’, tam postane človek osiromašen, ponižan in iznakažen. »Krščanska vera, dejavna v ljubezni in močna v upanju, ne omejuje življenja, ampak ga človeči , v polnosti ga naredi človeškega,«.

Vera pomeni sprejeti to sporočilo, ki spreminja naše življenje, sprejeti razodetje Boga, ki nam da spoznati kdo je, kako deluje in kakšni so njegovi načrti za nas. Čeprav skrivnost Boga ostaja onkraj naših pojmov, razuma, obredov in molitev, smo vendarle zmožni poslušati njegovo besedo in sprejeti njegovo resnico. »To je čudo naše vere: Bog v svoji ljubezni v nas ustvari ustrezne pogoje, da lahko spoznamo njegovo Besedo. Bog sam, v svoji želji, da bi se razodel, vstopil z nami v stik, postal navzoč v zgodovini človeka, nas naredi sposobne poslušati ga in ga sprejeti.« Vrhunec razodetja Boga pa je učlovečenje Božjega Sina in njegova skrivnost smrti in vstajenja.

ZAHVALA OB ZAHVALNI NEDELJI

Danes kristjani praznujemo zahvalno nedeljo, zato je prav, da pomislimo na vse tisto za kar moramo biti hvaležni Bogu in bližnjim. Nobena stvar na tem svetu ne more živeti in preživeti sama zase, tudi župnija ne. Zato se ob današnji zahvalni nedelji zahvaljujem vsem sodelavcem, ki na različne načine sodelujete pri verskem, pastoralnem in gospodarskem življenju župnije. Hvala vsem bogoslužnim in liturgičnim sodelavcem: pevcem in pevkam odraslega mešanega cerkvenega pevskega zbora, mešanega mladinskega cerkvena pevskega zbora Amani in otroškega cerkvenega pevskega zbora. Še posebej organistom in zborovodjem, ki dajejo del sebe v to, da imamo lepa bogoslužja; bralcem božje besede, ministrantom, molivcem. Hvala vsem članom Župnijskega pastoralnega sveta, ključarjem, pastoralnemu asistentu in katehetu, mežnarju, vsem, ki skrbite za čistočo in lepoto naše župnijske cerkve in veroučnih prostorov. Hvala vsem, ki vedno priskočite na pomoč pri delovnih akcijah obnovah, košnji, vinogradu in še marsikje. Bog povrni vsem dobrotnikom in vsem, ki s svojimi darovi podpirate delovanje naše župnije. Boga plačaj vsem, ki meni osebno ali g. Janezu storite kaj dobrega in skrbite za naju. Naj bo Bog bogat plačnik za vsa vaša dobra dela.

MOLITEV ROŽNEGA VENCA IN MAŠE PO PODRUŽNICAH ZA NAŠE RAJNE

Ob petkih se bomo v molitvi spominjali naših rajnih in darovali zanje svete maše po naših podružnicah. V petek bo ob 19. uri pri sv. Roku, kjer bo molitev rožnega venca in nato sveta maša za rajne po namenu spominov. Lepo vabljeni k molitvi.

BIBLIČNA SKUPINA: V torek ob 19.30 uri lepo vabljeni na biblični večer v župnišče.

ZAHVALNA NEDELJA PRI SV. TOMAŽU

Prihodnjo nedeljo bomo obhajali zahvalno nedeljo pri sv. Tomažu ob 11.30 uri. Lepo vabljeni.

OBISK SV. MIKLAVŽA

Počasi se bliža sv. Miklavž, ki nas bo obiskal v četrtek 6. decembra 2012 ob 16. uri v Kulturnem domu.  Znamke lahko dobite v župnišču, pri verouku ali pa po mašah. Okvirna cena je 10 EUR, ker pa vemo kakšni so časi, boste v škatlo dali kolikor morete. Kdo mogoče več, kdo manj, kdo pa tudi ne, saj si moramo znati v teh časih pomagati. Vsekakor pa ne pozabit prit prijavit.

MARIJANSKI KOLEDAR, STENSKI KOLEDAR IN PRATIKA

V zakristiji ali župnijski pisarni lahko dobite Marijanski koledar za prihodnje leto (2€), listni koledar (0,50€) in Pratiko (5€).

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu novembru skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov verniki iz Sotenskega in Vodenovega.