LETO VERE

“Naj to leto vere okrepi odnos s Kristusom Gospodom, kajti samo v Njem sta gotovost za pogled v prihodnost ter zagotovilo pristne in trajne ljubezni.”

Povabljeni v letu vere k več molitve in bolj rednemu obisku svete maše, tudi med tednom.

OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA

Mesec oktober nas vabi k molitvi rožnega venca. Vsi lepo vabljeni, da vsaj kdaj v tem mesecu pridete v župnijsko cerkev, kjer bomo vedno pol ure pred sveto mašo molili rožni venec, za naše družine, za naš kraj, župnijo, duhovne poklice … Vabljen k molitvi tudi doma, kot družina, vsaj kakšno desetko rožnega venca. »Vprašanje naše molitve je osnovno vprašanje. Od tega je odvisna vera in nevera.«

BIBLIČNA SKUPINA – V torek ob 19.30 uri lepo vabljeni k biblični skupini.

SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV

V četrtek 25. oktobra, po sveti maši ob 19. uri, vabim člane ŽPS in ključarje na srečanje v župnišče.

ZAHVALNA NEDELJA PRI SV. MIKLAVŽU

Prihodnjo nedeljo bomo obhajali zahvalno nedeljo pri sv. Miklavžu ob 11.30 uri. Lepo vabljeni.

ZBIRANJE OZIMNICE ZA KARITAS

Tudi letos vas naprošam, da pomagamo ljudem v stiski, pri pripravi ozimnice. Za vsak vaš dar se lepo zahvaljujem. Ozimnico lahko v župnišče prinesete v tem tednu. Potem pa bomo nabrane darove dostavili Karitas, ta pa jih bo razdelila ljudem v stiskah.

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE

Počasi se bliža se praznik Vseh svetih in vernih duš, ko se še posebej spominjamo naših rajnih staršev, bratov, sester, sorodnikov, dobrotnikov, prijateljev in znancev. Molitven spomine za svoje drage rajne lahko napišete na poseben listič, ki ga vzamete v župnijski cerkvi. Dar, ki ga boste namenili ob tem je prostovoljen.

NAGROBNE SVEČE

V cerkvi so na voljo sveče za na grob. Cena ene je 1€. So malo drugačne, ker so okolju prijazne izdelave, brez plastike. Denar od njih pa je namenjen za Karitas, s katerim bodo pomagali družinam v stiski pri pripravi na zimo. Se priporočamo.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu oktobru skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov verniki iz Prelog, Bobovega in Male Pristave.