LETO VERE

V tednu, ki je za nami smo vstopili v leto vere. Njegov namen je, da bi kristjani poglobili svojo osebno vere in poživili vero naših župnijskih občestev. V okviru župnije vas lepo vabim, da bi vsak četrtek pol ure pred sveto mašo molili pred Najsvetejšim za vero.

Evangelist Marko pripoveduje pretresljivo zgodbo o očetu, katerega sina učenci zaradi svoje nevere in nevere okolja niso mogli ozdraviti. Ko uvidi, da je ozdravljenje njegovega sina odvisno od njegove vere, goreče prosi zanjo: »Verujem, pomagaj moji neveri« (Mr 9,24).Vera je sodelovanje z Bogom, kajti Bog potrebuje našo vero, da je lahko navzoč v svetu in deluje v njem po nas. Jezus ne more nič narediti brez vere, kakor je velikokrat poudarjeno v evangelijih. Po drugi strani pa so vrata vere vedno odprta. Bog je odprl »vrata vere« (Apd 14,27), da so lahko tudi pogani, se pravi vsi ljudje, vstopili v Božje kraljestvo. Vse se začne z vero, a Bog nam jo naklanja, če zanjo prosimo.

 

OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA

Mesec oktober nas vabi k molitvi rožnega venca. Vsi lepo vabljeni, da vsaj kdaj v tem mesecu pridete v župnijsko cerkev, kjer bomo vedno pol ure pred sveto mašo molili rožni venec, za naše družine, za naš kraj, župnijo, duhovne poklice … Vabljen k molitvi tudi doma, kot družina, vsaj kakšno desetko rožnega venca.

 

VEČERNICE PRI SLOMŠKOVI KAPELI

Danes popoldne ob 15. uri, lepo vabljeni k večernicam k Slomškovi kapeli na Pijovce.

 

MISIJONSKA NEDELJA

Prihodnjo nedeljo 21. oktobra bomo v Cerkvi obhajali misijonsko nedeljo. To nedeljo se bomo še posebej spomnili vseh misijonarjev, ki širom sveta, oznanjajo in pričujejo za Kristusa. Zato bo tudi vaš dar, ki ga boste namenili pri sveti maši v nedeljo, namenjen za misijone. Zato vam priporočam in se vam zahvaljujem za vsak vaš dar.

 

OBISK ŠKOFA DR. JOŽEFA SMEJA

V nedeljo 21. oktobra, nas bo obiskal upokojeni mariborski pomožni škof dr. Jožef Smej. Z nami bo preživel nedeljsko dopoldne, ko bo spovedoval, maševal in pridigal. S seboj bo imel tudi zanimivo knjigo z naslovom KRONOGRAMI SKOZI ČAS. V tej knjigi so predstavljeni tudi uvodni zapisi iz matičnih knjig (krstne, poročne im mrliške) naše župnije in sicer iz leta 1740 do 1757. Zanimivo je pogledati kako lepo se začenjajo vpisi za posamezno leto in kako modro so sestavljeni, tako da iz zapisa razberemo letnico nastanka.

»Kronogrami mnogi in lepi v župnijskih knjigah Šmarje pri Jelšah v arhivu najdeni in naj se v času župnika Tadeja Linasija res berejo.« Kronogram sestavljen v latinščini daje letnico 2012. Cena knjige je 22€ in ima 424 strani, ter barvni tisk. Knjigo toplo priporočam.

 

ZAHVALNA NEDELJA PRI SV. LOVRENCU

Prihodnjo nedeljo bomo obhajali zahvalno nedeljo pri sv. Lovrencu ob 11.30 uri. Lepo vabljeni.

 

DELA V PRITLIČNIH PROSOTRIH NEKDANJEGA ŽUPNIJSKEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA

Kot že veste, je v preteklem letu iz župnijskega gospodarskega poslopja nastal Center baročne umetnosti. Pritlični prostori starega dela so ostali v lasti župnije. V njih želimo urediti dve sodobni veroučni učilnici, ki ju bo moč uporabljati tudi kot dvorano s stoli za 90 ljudi, prostor za garderobo in kabinet, ter garažo. Seveda pa so ti prostori še v surovem stanju. V njih je urejeno samo okna, vrata in betonska plošča. Vse ostalo nas še čaka. Najprej je potrebno sklepati star umet, da bomo lahko nanesli novega. Dejstvo pa je, čim več kot bomo sami naredili, manjši bodo stroški. Zato vas lepo naprošam za pomoč pri klepanju ometa v sredo 17. oktobra ob 9. uri.

 

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE

»Juda Makabejec je napravil  nabirko od moža do moža in poslal v Jeruzalem približno dva tisoč srebrnih drahem, da bi se opravila daritev za greh. V tem je ravnal zelo lepo in plemenito, saj je mislil na vstajenje. Zakaj ko ne bi pričakoval, da bodo padli vstali, bi bilo odveč in nespametno moliti za mrtve.« (2 Mkb 12,43-44)

Počasi se bliža se praznik Vseh svetih in vernih duš, ko se še posebej spominjamo naših rajnih staršev, bratov, sester, sorodnikov, dobrotnikov, prijateljev in znancev. Za kristjane ni dovolj, če se naših dragih rajnih spominjamo samo s svečami in rožami. Potrebno je, da živijo v spominu molitve. Sveče dogorijo, rože ovenijo, molitev pa ostaja in daje zagotovilo življenja pri Bogu.

Molitven spomine za svoje drage rajne lahko napišete na poseben listič, ki ga vzamete v župnijski cerkvi. Listič boste lahko oddali v župnijski cerkvi ali pa osebno v zakristiji in župnišču. Dar, ki ga boste namenili ob tem je prostovoljen.

Prosimo, da lističe z molitvenimi spomini oddate čim prej, da ne bomo namene pisali tik pred praznikom.

 

NAGROBNE SVEČE

V cerkvi so na voljo sveče za na grob. Cena ene je 1€. So malo drugačne, ker so okolju prijazne izdelave, brez plastike. Denar od njih pa je namenjen za Karitas, s katerim bodo pomagali družinam v stiski pri pripravi na zimo. Se priporočamo.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu oktobru skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov verniki iz Prelog, bobovega in Male Pristave.