OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA

Mesec oktober nas vabi k molitvi rožnega venca. Vsi lepo vabljeni, da vsaj kdaj v tem mesecu pridete v župnijsko cerkev, kjer bomo vedno pol ure pred sveto mašo molili rožni venec, za naše družine, za naš kraj, župnijo, duhovne poklice … Vabljen k molitvi tudi doma, kot družina, vsaj kakšno desetko rožnega venca.

BIBLIČNA SKUPINA

V torek ob 19.30 uri, zopet začnemo z biblično skupino. Morda v tem letu vere večkrat vzamemo v roke Sveto pismo in ga beremo. Lepo vabljeni vsi, ki vas zanima Sveto pismo. Vabimo tudi nove člane.

VEČERNICE PRI SLOMŠKOVI KAPELI NA PIJOVCIH

V nedeljo 14. oktobra ob 15. uri, lepo vabljeni k večernicam, k Slomškovi kapeli na Pijove.

LETO VERE 11. oktober 2012 – 24. november 2013

V četrtek vstopamo v leto vere,  povabljeni k sv. maši in k molitvi za vero.

Gospod, verujem, hočem verovati vate.

Gospod, daj, da bo moja vera popolna, brez pridržkov, da bo prešinjala vse moje mišljenje, moj način presojanja božjih in človeških stvari.

Gospod, daj, da bo moja vera svobodna, da bo imela moj osebni pristanek in bo sprejemala odpovedi in dolžnosti, ki jih prinaša s seboj ter bo izražala mojo celotno osebno odločitev.

Gospod, daj, da bo moja vera zanesljiva, zanesljiva po skladnosti zunanjih dokazov in po notranjem pričevanju Svetega Duha; zanesljiva po svoji pomirjevalni luči, po svojih umirjenih sklepih, po svoji spokojni prilagoditvi.

Gospod, da, da bo moja vera trdna, da se ne bo strašila nasprotujočih se vprašanj, katerih je polno naše luči željno življenje; daj, da se ne bo strašila nasprotovanja ljudi, ki o njej razpravljajo, jo napadajo, zametujejo, zanikajo, temveč se bo utrdila po notranji moči tvoje resnice.

Gospod, daj, da bo moja vera vesela in bo prinašala mir in radost v mojo dušo, jo usposabljala za pogovor z Bogom in ljudmi. Tako bo iz svetega in svetnega pogovora izžarevala notranja blaženost.

Gospod, daj, da bo moja vera dejavna. Naj daje ljubezni nagibe, da se bo vedno bolj krepila in širila, tako da se bo razrastla v pravo prijateljstvo s teboj, in te pri svojem delu, trpljenju in pričakovanju dokončnega razodetja neprestano iskala, o tebi pričala in krepila upanje.

Gospod, daj, da bo moja vera ponižna in se ne bo domišljala, da temelji na izkustvu mojega mišljenja in čustvovanja, temveč se bo prepuščala pričevanju Svetega Duha in ne bo imela boljšega poroštva kakor v učljivosti do izročila svete Cerkve in njene učiteljske službe. Amen.

OBISK BOLNIKOV NA DOMU

V petek 12. oktobra bom obiskal bolnike na domu.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu oktobru skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov verniki iz Prelog, Bobovega in Male Pristave.