Ob tem romarskem dogajanju se obračam na vas dragi župljani in domačini. Skušajmo
vsak po svojih močeh dati k praznovanju sv. Roka romarskega duha. To pomeni, da se naj
prej osebno pripravim na praznik, da sebe začutim kot romarja, ne kot izletnika ali
turista. Najti moram nek smisel, zakaj grem na romanje. Nadalje pomeni, da se ne
pripeljem z avtomobilom do cerkve, sami veste, da veliko prostora za parkiranje pri sv.
Roku ni.

Vabim vas, da čim več avtomobilov ostane v dolini. Bo pa v času zapore na voljo
brezplačen prevoz s kombijem za tiste, ki ne morejo peš. Kombi bo stal med župniščem in
šmarskim hramom. Tiste pa, ki se boste vseeno peljali, pa prosim upoštevajte navodila
redarjev in zapore ceste. Zapora ceste bo v sredo 15. avgusta od 15.30. do 17.30 ure in
četrtek 16. avgusta od 8.30 do 10.30 ure. Mimo cerkve sv. Roka ne bo mogoče priti z
avtomobilom. Cesta bo v tem času zaprta mimo župnišča. Težave nastanejo tudi na cesti
mimo Brgleza, zato prosim, da se te poti izognete. Ko bo zgoraj polno bo tudi ta cesta
zaprta. Lepo prosim, da skupaj skrbimo tudi za primerno vzdušje, še posebej zunaj cerkve
v času ko potekajo svete maše in tudi po končanih svetih mašah.