V tednu, ki je za nami, smo obhajali praznik naše farne zavetnice Marije vnebovzete in god sv. Roka. Bilo je lepo. Vsako praznovanje, posebej še praznovanje v župniji in romarski shodi, potrebujejo tudi ljudi, ki prevzamejo določene obveznosti in zadolžitve. Bog povrni vsem, ki ste pomagali, da smo lahko lepo in praznikom primerno praznovali. Hvala vsem župnijskim sodelavcem članom Župnijskega pastoralnega sveta, ključarjem, mežnarju, cerkvenemu pevskemu zboru, zborovodjem, organistom, ministrantom, bralcem božje besede, pritrkovalcem, vsem, ki ste obe cerkvi lepo očistili in jih tudi praznično okrasili. Hvala ozvočevalcem romarskega shoda. Hvala društvu kmetic Ajda, prostovoljnemu gasilskemu društvu Šmarje pri Jelšah in društvu vinogradnikov Trta za zgledno sodelovanje in pomoč. Hvala članom ZŠAM Rogaška Slatina za urejanje prometa. Hvala prevozništvu Školnik za prevoze romarjev k sv. Roku.

Bog povrni za vaša dobra in plemenita dela.