VELIKONOČNO PRAZNOVANJE

Z današnjo, cvetno nedeljo, vstopamo v praznovanje osrednje skrivnosti naše vere. Zato vas dragi župljani in verniki ter vse ljudje dobre volje lepo povabim k skupnemu in družinskemu obhajanju velikonočnih praznikov. Res lepo vabljeni v našo župnijsko cerkev k bogoslužju, obisku božjega groba, ter skupni in osebni molitvi. Vzemite si čas za Boga, ker ta čas ni nikoli izgubljeni. Pridite, lepo povabljeni k skupnemu praznovanju!

 

SVETA SPOVED IN SVETE MAŠE V TEM TEDNU

V velikem tednu, ki je pred nami, vabljeni k velikonočni sveti spovedi. Možnost za sv. spoved bo vsak večer uro pred večerno sveto mašo in med sveto mašo. Svete maše v tem tednu bodo ob 19. uri.

 

OBISK BOLNIKOV NA DOMU

Prav je, da v teh dneh omogočimo srečanje z Jezusom tudi vsem tistim, ki zaradi bolezni in oslabelosti ne morejo velikonočne praznike praznovati v cerkvi. Zato bom v ponedeljek obiskal bolnike na domu in bo možnost za sveto spoved in obhajilo.

 

VEROUK

Od četrtka naprej ni verouka. Otroci lepo vabljeni k velikonočnemu tridnevju, še posebej prvoobhajanci in birmanci. Z veroukom zopet pričnemo po velikonočnih praznikih.

 

PROŠNJA ZA VELIKONOČNE DOBROTE

V procesiji sodeluje precej ljudi, ki tako prispevajo k lepoti in veličini tega velikonočnega jutra. Vse sodelavce želimo pogostiti. Zato vas naprošam za dobrote, ki spadajo k žegnu, da bomo lahko to storili. Darove lahko prinesete v župnišče v četrtek pred večernimi obredi ali v soboto med 9.00 in 12.00 uro. Bog vam povrni za vašo dobroto.

 

VELIKI ČETRTEK – SPOMIN ZADNJE VEČERJE

Spomin zadnje večerje, ko je Jezus postavil dva zakramenta. Zakrament sv. evharistije in zakrament sv. mašniškega posvečenja. Slovesna sv. maša bo ob 19. uri. Po maši bomo prenesli Jezusa v Najsvetejšem zakramentu v stransko kapelo sv. Mihaela, kot spomin na to, da je Jezus noč iz velikega četrtka na veliki petek preživel v ječi. Tu bodo ministranti vodili molitev za nove duhovne poklice. Lepo vabljeni.

 

VELIKI PETEK – SPOMIN  JEZUSOVEGA TRPLENJA

Dan Jezusovega trpljenja, smrti na križu in pokopa. Ta da je strogi in zapovedan post. Kristjani smo povabljeni k premišljevanju Jezusovega trpljenja, ter zavedanju kolikšna je bila cena našega odrešenja. Ob 15. uri vabljeni k pobožnosti Križevega pota v župnijsko cerkev. Ob 19. uri vabljeni k obredom velikega petka, ki ima poudarek na češčenju križa. Ta dan ni svete maše, saj Jezus kot veliki duhovnik sam mašuje na oltarju križa. Po bogoslužju, bomo Najsvetejše prenesli v božji grob, kjer bo molitev.

 

VELIKA SOBOTA – OBISK BOŽJEGA GROBA – BLAGOSLOV JEDIL

Ob 7. uri bo blagoslov ognja. Skozi ves dan bo v božjem grobu izpostavljeno Najsvetejše, zato lepo vabljeni k molitvi in češčenju. Skozi dan bodo potekali blagoslovi velikonočnih jedil.

Zvečer ob 19. uri vabljeni k vigiliji, to je slovesnemu bogoslužju, ki nas bo skozi lepoto liturgije vodilo v skrivnost velike noči.

 

MOLITVE PRI BOŽJEM GROBU NA VELIKO SOBOTO

 

8.00 – 9.00: Šmarje, Dvor, Sotensko, Zastranje

9.00 – 10.00: Kamenik, Cerovec, Dragomilo, Dol, Koretno, Konuško

10.00 – 11.00: Vodenovo, Vrh, Močle

11.00 – 12.00: Vinski vrh, Ješovec, Šerovo

12.00 – 13.00: Brecljevo, Jazbine, Gaj

13.00 – 14.00: Globoko, Zadrže

14.00 – 15.00: Predenca, Korpule

15.00 – 16.00: Senovica, Predel

16.00 – 17.00: Stranje, Belo, Bobovo, Preloge, Mala Pristava

17.00 – 19.00: Vabljeni vsi

 

 


BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

 

8.30 – Kulturni dom Šmarje

9.00 – sv. Rok

9.45 – sv. Tomaž

10.30 – župnijska cerkev

11.30 – župnijska cerkev

13.00 –  sv. Lovrenc

13.45 – sv. Miklavž

14.30 – sv. Barbara

15.30 – župnijska cerkev

16.30 – župnijska cerkev

 

 

VELIKA NOČ – DAN GOSPODOVEGA VSTAJENJA

Praznik Jezusovega vstajenja, zmage nas smrtjo, grehom in peklom. Ta dan povabljeni k družinskemu praznovanju. Središče tega praznovanja je vstajenjska procesija in sveta maša. Zjutraj ob 7. uri bo vstajenjska procesija po običajni poti, nato slovesna sveta maša. Prav tako bosta praznični maši še ob 9. in ob 10.15 uri.

 

VELIKONOČNI PONEDELJEK – EMAVS

Seti maši bosta v župnijski cerkvi ob 9. uri in pri svetem Roku ob 10.30 uri.

 

SREČANJE ZAKONCEV JUBILANTOV

Vsi, ki v tem letu praznujete obletnico poroke, povabljeni v soboto 12. maja 2012 ob 10. uri k zahvalni maši v župnijsko cerkev. Vabljeni ste vsi zakonci, ki ste se poročili tukaj ali kje drugje in v tem letu slavite 5, 10, 15, 20, 25, …, 50, 55, 60 let ali morda celo več let poroke. Prav je, da se tudi Bogu zahvalimo za leta skupnega zakonskega življenja. Zato že sedaj povabljeni na to slavje. Samo sporočite nam, da pridete!

 

6. POSTNA – CVETNA NEDELJA

Ponedeljek

2.4.2012

sv. Frančišek Paolski

redovnik

18.00

19.00

priložnost za sveto spovedza + Dušana Dečmanza + Milana Romih

 

Torek

3.4.2012

sv. Rihard

škof

18.0019.00 priložnost za sveto spovedza + Štefana in Minko Pisanec, sorodnikeza + Viktorja Topolovec – 8. dan

Sreda

4.4.2012

sv. Izidor Sevilski

škof

18.0019.00 priložnost za sveto spovedza + Jožefa Kolar – 8. danza + Jakoba Šket

Četrtek

5.4.2012

VELIKI ČETRTEK

19.00 za + Jurija Hajnšek (obl)za + Amalijo in Antona Cverlin

Petek

6.4.2012

VELIKI PETEK

15.0018.00

19.00

Križev pot v župnijski cerkvipriložnost za sveto spovedobredi velikega petka

Sobota

7.4.2012

VELIKA SOBOTA

7.0019.00 blagoslov ognja pred cerkvijoza + Ladeka Smole (obl), družino Smole in Čakšza + Jožeta in Elizabeto Smole (obl)

Nedelja

8.4.2012

VELIKA NOČ

7.009.00

 

 

10.15

vstajenjska procesijaza žive in pokojne župljaneza + Jožefo Drobne

za + Emico in Ivana Planinšek, sorodnike Pahole – Planinšek

za + Ivana in Marijo Jesenek, Vinka Novak (obl)

za + Tilčko Majcen

za + Julijano in Antona Kampuš, Frančeka Križnik