Dogodki

V skladu s programom dela naše župnijske karitas se skozi leto organizira tudi več različnih dogodkov, delavnic in srečanj. Sledite objavam in vabilom v Šmarsem zvončku in oznanilom pri nedeljskih mašah.