OKTOBER MESEC MOLITVE ROŽNEGA VENCA: Mesec oktober nas  vabi k molitvi rožnega venca, Lepo povabljeni k molitvi doma in v cerkvi, ko bomo pred vsako sveto mašo molili rožni venec. Lepo povabljeni.

 

SREČANJE ODRASLIH CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV NAŠE DEKANIJE V DRAMLJAH: Danes, ob 15. uri, lepo povabljeni na srečanje odraslih cerkvenih pevskih zborov naše dekanije, ki bo v župnijski cerkvi v Dramljah. Lepo povabljeni.

 

CERKVENI OTROŠKI PEVSKI ZBOR VABI: Veroučenci, še vedno povabljeni k prepevanju v otroškem pevskem zboru naše župnije. Vaje so vsako nedeljo ob 9. uri v veroučnih prostorih pri župnišču in potem petje pri sveti maši ob 10.15 uri. Vsi veroučenci lepo povabljeni.

 

MOLITVENO SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV

V ponedeljek zvečer ob 20. uri, lepo vabljeni člani ŽPS in ključarji na molitveno srečanje k Jankotu Zidarju na Šerovo.

 

ORATORIJSKI DAN ZA PRVOOBHAJANCE in  NEDELJSKA SVETA MAŠA

V soboto od 9. do 12. ure, lepo povabljeni veroučenci tretjega razreda – prvoobhajanci na oratorijski dan, ki se bo odvijal v veroučnih prostorih pri župnišču. V nedeljo pa se bodo pri sveti maši ob 10.15 predstavili celi župniji in sveto mašo tudi sooblikovali. K sveti maši povabljene družine in sorodniki bodočih prvoobhajancev.

 

SREČANJE MINISTRANTOV: Ministranti, lepo vabljeni na skupno srečanje, ki bo v sredo ob 17.  uri v župnijski cerkvi. Lepo vabimo tudi nove ministrante.

 

SREČANJE STAREJŠIH, BOLNIH IN ONEMOGLIH: Župnijska Karitas vabi v nedeljo vse ostarele, bolne in onemogle na srečanje. Ob 14.30 uri bo priložnost za sveto spoved, ob 15.00 uri pa bo sveta maša v župnijski cerkvi in priložnost za prejem bolniškega maziljenja, nato pa druženje v prostorih pri cerkvi. Prosimo, da omogočite svojim domačim, prihod na srečanje.

 

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE

Počasi se bliža praznik Vseh svetih in vernih duš, ko se še posebej spominjamo naših rajnih. Molitvene spomine za svoje drage rajne lahko napišete na poseben listič, ki ga vzamete v cerkvi. Dar, ki ga boste namenili ob tem je namenjen za obnovo župnijske cerkve.

 

SVEČE, SPOMIN NA RAJNE: V cerkvi bodo na voljo nagrobne sveče, kot spomin na rajne. Dar od sveč je namenjen za potrebe in delovanje župnijske Karitas.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Župnijska cerkev počasi dobiva svojo prenovljeno podobo. Dela pa še zdaleč niso končana. Sedaj je na vrsti oprema, klopi, orgle, še preostali oltarji in kipi, spovednica, oprema v zakristiji, daritveni oltar, ambon, vrata. Dela je še kar precej. Zato se priporočamo, da vsak po svojih močeh in zmožnostih pomaga pri zbiranju finančnih sredstev. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Bog vam povrni za vsak dar.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V mesecu oktobru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Prelog, Bobovega in Male Pristave.